ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elegist

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegist-, *elegist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegist(เอล'ลิจิสท) n. นักประพันธ์บทกวีไว้อาลัย

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elegist
      n 1: the author of a mournful poem lamenting the dead

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

elegist

 


  

 
elegist
  • (เอล'ลิจิสท) n. นักประพันธ์บทกวีไว้อาลัย [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
eulogist, elegies, allergist, elegant, elitist, leggiest, egoist, eldest, elects, eulogists, ageist, edgiest, elegy's, logiest, ecologist, elect, geologist, elicit, Elga's, eulogist's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top