ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elegise

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegise-, *elegise*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegise(เอล'ลิไจซ) v. ไว้อาลัยด้วยเพลงหรือบทกวีที่ไว้อาลัย.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elegise
      v 1: compose an elegy [syn: {elegize}, {elegise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

elegise

 


  

 
elegise
  • (เอล'ลิไจซ) v. ไว้อาลัยด้วยเพลงหรือบทกวีที่ไว้อาลัย. [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
elegies, eulogies, Elise, elegy's, elegiac, Eloise, eulogize, Elsie, Eliseo, elegiacs, allergies, clergies, energies, Elga's, Else, else, legs, alleges, Eleni's, Elisa, Ellis, Elyse, Ilise, Lexie, aegis, elegy, leg's, Lego's, Eli's, Elgar's, Elise's, Elie's, Elli's, egis's, Alger's, Elene's, Elfie's, Elsie's, Ellie's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top