ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elegiac

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegiac-, *elegiac*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegiac(adj) โดยแสดงความเศร้าโศก, See also: โดยแสดงความเสียใจ, Syn. mournful, sorrowful
elegiac(n) บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegiac(เอลละไจ'แอค) adj. เสียใจ,ระทมทุกข์,เป็นทำนองไว้อาลัย -n. บทกวีไว้อาลัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elegiac stanzaบทกำสรด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elegiac poetryกวีนิพนธ์ไว้อาลัย [TU Subject Heading]
Elegiac poetry, Thaiกวีนิพนธ์ไว้อาลัยไทย [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegiac (j) ˌɛlɪʤˈaɪək (e2 l i jh ai1 @ k)
elegiacs (n) ˌɛlɪʤˈaɪəks (e2 l i jh ai1 @ k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挽联[wǎn lián, ㄨㄢˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] elegiac couplet, #53,059 [Add to Longdo]
挽额[wǎn é, ㄨㄢˇ ㄜˊ, / ] elegiac tablet, #518,919 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elegiac
   adj 1: resembling or characteristic of or appropriate to an
       elegy; "an elegiac poem on a friend's death"
   2: expressing sorrow often for something past; "an elegiac
     lament for youthful ideals"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top