ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eleemosynary

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eleemosynary-, *eleemosynary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eleemosynary[ADJ] เกี่ยวกับการกุศล, See also: เกี่ยวกับของบริจาค, เกี่ยวกับการบริจาค, เกี่ยวกับทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eleemosynary(adj.) เกี่ยวกับของขวัญหรือการบริจาค

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eleemosynary    (j) ˌɛlɪiːmˈɒsɪnəriː (e2 l i ii m o1 s i n @ r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eleemosynary
   adj 1: generous in assistance to the poor; "a benevolent
       contributor"; "eleemosynary relief"; "philanthropic
       contributions" [syn: {beneficent}, {benevolent},
       {eleemosynary}, {philanthropic}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

eleemosynary

 


  

 
eleemosynary
 • เกี่ยวกับการกุศล: เกี่ยวกับของบริจาค, เกี่ยวกับการบริจาค, เกี่ยวกับทาน [Lex2]
 • (adj.) เกี่ยวกับของขวัญหรือการบริจาค [Hope]
 • (j) /ˌɛlɪiːm'ɒsɪnəriː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top