ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electropositive

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electropositive-, *electropositive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electropositive[ADJ] ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก, See also: ซึ่งมีแนวโน้มจะให้อิเล็กตรอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electropositiveadj. ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electropositive
   adj 1: having a positive charge; "protons are positive" [syn:
       {positive}, {electropositive}, {positively charged}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

electropositive

 


  

 
electropositive
 • ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก: ซึ่งมีแนวโน้มจะให้อิเล็กตรอน [Lex2]
 • adj. ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
electromotive, electroplate, electronegative, electroplating, electroplated, electroplates

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top