ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electronic publishing

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electronic publishing-, *electronic publishing*, electronic publish
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electronic publishing[N] การพิมพ์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บข้อมูลลงในแถบแม่เหล็กแผ่นดิสก์หรือซีดีรอม ซึ่งอ่านข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic publishingการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic publishingการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電子出版[でんししゅっぱん, denshishuppan] (n) electronic publishing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子出版[でんししゅっぱん, denshishuppan] electronic publishing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top