ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electronic

IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electronic-, *electronic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electronic[ADJ] เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์, See also: เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
electronics[N] วิชาอิเล็กทรอนิกส์
electronic mail[N] ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Syn. E-mail, email, e-mail
electronic publishing[N] การพิมพ์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บข้อมูลลงในแถบแม่เหล็กแผ่นดิสก์หรือซีดีรอม ซึ่งอ่านข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
electronical appliance[N] เครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้านเช่น เครื่องซักผ้า), Syn. 000 0

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electronicadj. เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
electronic data processinการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า EDP (อ่านว่า อีดีพี) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
electronic numerical inteมักเรียกด้วยชื่อย่อว่า ENIAC (อ่านว่า อีนีแอ็ก) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณ (ยุคที่หนึ่ง) มีขนาดใหญ่มาก มีหลอดสูญญากาศเป็นหน่วยความจำถึง 180,000 หลอด สร้างขึ้นราวทศวรรษ 1940ดู first generation computer ประกอบ
electronically erasable pelectronically erasable programmable read only memory หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้าใช้ตัวย่อว่า EEPROM (อ่านว่าอีอีพร็อม หรือบางทีอ่านว่า อีพร็อมก็ได้) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
electronicsn. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวกับการวิ่งของอิเล็กตรอนในสูญญากาศ หรือในสื่อที่เป็นแก๊ส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electronic blackboardกระดานอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic bulletin boardกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic carburetted fuel systemระบบเชื้อเพลิงใช้คาร์บูเรเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
electronic commerce (e-commerce)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic commerce (e-commerce)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic controlการควบคุมเชิงอิเล็กทรอนิกส์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic control module (ECM)มอดูลควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีซีเอ็ม) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic control unit (ECU)ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีซียู) [มีความหมายเหมือนกับ electronic control module (ECM)] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic data interchange (EDI)การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic data interchange (EDI)การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
electronicอิเล็กทรอนิก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic apparatus and appliancesเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic bookหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็นหนังสือที่จัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book reader) ได้ เหมือนกับเปิดอ่านจากหนังสือโดยตรง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลงในรูปแบบที่สามารถแสดงผลได้โดยเครื่องมือคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องพิมพ์เนื้อหาสาระของหนังสือบนกระดาษหรือจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ผู้ผลิตสามารถแทรกข้อความ แทรกภาพ จัดหน้าหนังสือได้ตามความต้องการ และที่พิเศษกว่านั้นคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hyperlink) ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ อีกทั้งยังสามารถแทรกเสียง ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ลงไปในหนังสือได้ คุณสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ในหนังสือทั่วไป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะการนำเสนอที่สอดคล้อง และคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทั่วไป แต่มีลักษณะพิเศษ คือ ความสะดวก ความรวดเร็ว ในการค้นหา และผู้ใช้สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันได้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกับหนังสือทั่วไป ดังนี้

1. หนังสือทั่วไปใช้กระดาษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้กระดาษ
2. หนังสือทั่วไปมีข้อความและภาพประกอบธรรมดา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างให้มีภาพเคลื่อนไหวได้
3. หนังสือทั่วไปไม่มีเสียงประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่เสียงประกอบได้
4. หนังสื่อทั่วไปแก้ไขปรับปรุงได้ยาก หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล (Update) ได้ง่าย
5. หนังสือทั่วไปสมบูรณ์ในตัวเอง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างจุดเชื่อมโยง (Link) ออกไปเชื่อมโยงกับข้อมูลภายนอกได้
6. หนังสือทั่วไปมีต้นทุนการผลิตสูง แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนในการผลิตหนังสือต่ำกว่า

ในปัจจุบันมีห้องสมุดหลายแห่งได้จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาให้บริการในห้องสมุดผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปค้นหาและใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จากคอมพิวเตอร์ทั้งภายในห้องสมุดและภายนอกห้องสมุดเหมือนกับหนังสือที่เป็นฉบับพิมพ์
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic booksหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic calendarsปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic circuit designการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic circuit designการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic circuitsวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Electronic Government Agency (Public Organization) (abbrev ) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He won't shoot Billy 'cause he doesn't have anybody else who knows electronics.ที่เขาไม่ยิงบิลลี่ เพราะเขารู้เรื่องไฟฟ้าอยู่คนเดียว Day of the Dead (1985)
An electronic comic book?โอ พระเจ้าช่วย Big (1988)
Sir, I am president of the Electronics Club...ผมเป็นประธานชมรมไฟฟ้า... The Day After Tomorrow (2004)
Now, when it's not on display, it is lowered into a four-foot-thick concrete, steel-plated vault... that happens to be equipped with an electronic combination lock and biometric access-denial systems.ตอนนี้, เมื่อมันไม่ได้ถูกแสดง มันจะถูกเลื่อนลงไปในห้องคอนกรีตหนา4ฟุต มีประตูเหล็กกล้า... . National Treasure (2004)
If we gather electronic equipment, your cell phones, laptops,ถ้าเราหาเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป Tabula Rasa (2004)
I'll organize that. Who's gonna organize electronics? You?ซึ่งผมจะจัดการเอง ใครจะดูแล เครื่องใช้ไฟฟ้า คุณแบ่งสรรอาหารได้มั้ย Tabula Rasa (2004)
E.V.P. stands for electronic voice phenomenon.E.V.P. หมายถึงปรากฏการณ์เสียงทางไฟฟ้า White Noise (2005)
It's electronic voice...- มันคือคลื่นเสียง... White Noise (2005)
At this time we'd like to ask that you discontinue the use of any electronic devices, pagers, cell phones, laptops, anything with a switch should now be in the off position.ท่านผู้โดยสารที่มีอุปกรณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะมือถือ โนทบุค วิทยุ กรุณาปิดการใช้งานด้วยค่ะ Red Eye (2005)
It appears that the original electronic records have all been lost.อืม รู้สึกว่าบันทึกที่เป็นต้นฉบับ อีเล็กทรอนิคน่ะหายไปเกลี้ยงเลย. V for Vendetta (2005)
You know there's EVP* on that ? *EVP = Electronic Voice Phenomenonนายรู้ใช่ไหม ว่า มีเสียงแทรกอยู่ในนั้น Pilot (2005)
They all have electronic locks. You need a pass card to get through 'em.ล็อคด้วยไฟฟ้าทั้งหมด ต้องใช้คีย์การ์ดผ่านเข้าไป The Key and the Clock (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electronicAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
electronicClive wants to be an electronic engineer.
electronicDo you have an electronic typewriter?
electronicElectronic commerce began to spread rapidly.
electronicHe entered the college to study electronics.
electronicHe has no equal in the field of electronics.
electronicHe knows nothing about electronics.
electronicI don't understand electronics shoptalk.
electronicIn recent years electronic computers have become increasingly important.
electronicJapanese cameras, cars, and hi-fi equipment are used widely abroad, and few modern industries can manage without advanced electronic equipment developed in Japan.
electronicJapan is ahead of other advanced countries in electronics.
electronicOnce you get used to electronic media, you can no longer do without them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์[N] electronic mail, See also: e-mail, Syn. อีเมล์, Example: ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน, Thai definition: การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น
อิเล็กทรอนิกส์[N] electronics, Example: วิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังก้าวหน้าไปอย่างมาก, Thai definition: วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้, Notes: (อังกฤษ)
ทางอิเล็กทรอนิกส์[ADJ] electronic, Syn. ทางไฟฟ้า, Example: ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการพัฒนาเครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing)   
อิเล็กทรอนิกส์[n.] (ilekthrønik) EN: electronics   FR: électronique [f]
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik) EN: Electronic Data Processing (EDP)   
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (khreūang ilekthrønik) EN: electronics   
กระดาษอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kradāt ilekthrønik) EN: electronic paper ; e-paper   FR: papier électronique [m]
เนคเทค[org.] (Nēkthēk) EN: NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center)   FR: NECTEC [m]
ป้ายไฟฟ้า [n. exp.] (pāi faifā) EN: electronic board ; electronic band   FR: marquoir électronique [m]
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (phānit ilekthrønik) EN: e-commerce ; electronic commerce   FR: commerce électronique [m]
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (thanākhān ilekthrønik) EN: electronic banking   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRONIC    IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K
ELECTRONICS    IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K S
ELECTRONICS'    IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K S
ELECTRONICALLY    IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K AH0 L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electronic    (j) ˌɪlɛktrˈɒnɪk (i2 l e k t r o1 n i k)
electronics    (n) ˌɪlɛktrˈɒnɪks (i2 l e k t r o1 n i k s)
electronically    (a) ˌɪlɛktrˈɒnɪkliː (i2 l e k t r o1 n i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子[diàn zǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] electronic; electron, #1,132 [Add to Longdo]
电子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic mail; email, #9,829 [Add to Longdo]
电子计算机[diàn zǐ jì suàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] electronic computer, #31,438 [Add to Longdo]
电子琴[diàn zǐ qín, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄑㄧㄣˊ, / ] electronic piano, #45,431 [Add to Longdo]
电子元件[diàn zǐ yuán jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic component, #52,239 [Add to Longdo]
电子学[diàn zǐ xué, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] electronics, #64,211 [Add to Longdo]
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, / ] electronic mailbox; e-mail address [Add to Longdo]
电子元器件[diàn zǐ yuán qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic component [Add to Longdo]
电子工业[diàn zǐ gōng yè, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] electronics industry [Add to Longdo]
电子工程[diàn zǐ gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] electronic engineering [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektronenröhre {f}electronic tube [Add to Longdo]
Elektronikindustrie {f}electronic industry [Add to Longdo]
Elektronische Post {f}electronic mail [Add to Longdo]
Haushaltszähler {m}electronic domestic supply meter [Add to Longdo]
Telematik {f}electronic data transmission [Add to Longdo]
elektronische Baugruppenelectronic devices [Add to Longdo]
elektronischer Haushaltszählerelectronic domestic supply meter [Add to Longdo]
elektronische Postelectronic mail [Add to Longdo]
elektronischer Briefkastenelectronic mailbox [Add to Longdo]
elektronischer Plattenspeicher (RAM-Disk)electronic disk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC [Add to Longdo]
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
エニアック[, eniakku] (n) {comp} ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) [Add to Longdo]
エリント[, erinto] (n) electronic intelligence; ELINT [Add to Longdo]
エレクトーン[, erekuto-n] (n) (1) Electone; (2) electronic organ [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
マイクロエレクトロニクス[まいくろえれくとろにくす, maikuroerekutoronikusu] microelectronics, ME [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]
電気電子[でんきでんし, denkidenshi] electrical and electronic [Add to Longdo]
電算[でんさん, densan] electronic computation or computer [Add to Longdo]
電算機[でんさんき, densanki] electronic computer [Add to Longdo]
電子[でんし, denshi] electronic (a-no) [Add to Longdo]
電子データ交換[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] EDI, Electronic Data Interchange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electronic
   adj 1: of or relating to electronics; concerned with or using
       devices that operate on principles governing the behavior
       of electrons; "electronic devices"
   2: of or concerned with electrons; "electronic energy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top