ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electron gun

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electron gun-, *electron gun*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electron gunขั้วลบในหลอดcathode-ray-tubeที่ปล่อยอิเล็กตรอนออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electron gunปืนอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electron Gunแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電子銃[でんしじゅう, denshijuu] (n) electron gun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electron gun
   n 1: the electrode that is the source of electrons in a cathode-
      ray tube or electron microscope; consists of a cathode that
      emits a stream of electrons and the electrostatic or
      electromagnetic apparatus that focuses it

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top