ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electron

IH2 L EH1 K T R AA0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electron-, *electron*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electron(n) อิเล็กตรอน, See also: หน่วยเล็กที่สุดของอะตอม
electronic(adj) เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์, See also: เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
electronics(n) วิชาอิเล็กทรอนิกส์
electronegative(adj) ซึ่งประกอบด้วยประจุไฟฟ้าลบ, See also: ที่เป็นขั้วลบ
electronic mail(n) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Syn. E-mail, email, e-mail
electronic publishing(n) การพิมพ์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บข้อมูลลงในแถบแม่เหล็กแผ่นดิสก์หรือซีดีรอม ซึ่งอ่านข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
electronical appliance(n) เครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้านเช่น เครื่องซักผ้า), Syn. 000 0

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electron(อีเลค'ทรอน) n. อิเล็คตรอนของอะตอม
electron gunขั้วลบในหลอดcathode-ray-tubeที่ปล่อยอิเล็กตรอนออกมา
electronicadj. เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
electronic data processinการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า EDP (อ่านว่า อีดีพี) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
electronic numerical inteมักเรียกด้วยชื่อย่อว่า ENIAC (อ่านว่า อีนีแอ็ก) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณ (ยุคที่หนึ่ง) มีขนาดใหญ่มาก มีหลอดสูญญากาศเป็นหน่วยความจำถึง 180,000 หลอด สร้างขึ้นราวทศวรรษ 1940ดู first generation computer ประกอบ
electronically erasable pelectronically erasable programmable read only memory หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้าใช้ตัวย่อว่า EEPROM (อ่านว่าอีอีพร็อม หรือบางทีอ่านว่า อีพร็อมก็ได้) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
electronicsn. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวกับการวิ่งของอิเล็กตรอนในสูญญากาศ หรือในสื่อที่เป็นแก๊ส

English-Thai: Nontri Dictionary
electron(n) อิเล็กตรอน,หน่วยของประจุไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electron beam cuttingการตัดด้วยลำอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electron beam therapyการบำบัดด้วยลำอิเล็กตรอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electron beam welding machineเครื่องเชื่อมด้วยลำอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electron beam welding; EB weldingการเชื่อมด้วยลำอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electron captureการจับยึดอิเล็กตรอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electron gunปืนอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electronarcosis; galvanonarcosisการทำสลบด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electronic blackboardกระดานอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic bulletin boardกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic carburetted fuel systemระบบเชื้อเพลิงใช้คาร์บูเรเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronอิเลกตรอน, Example: พาหะที่เคลื่อนที่ผ่านไปในผลึกของของแข็งเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronอิเล็กตรอน, อนุภาคมูลฐานที่เป็นส่วนประกอบของอะตอม มีประจุไฟฟ้าลบ และมีมวล 1 ใน 1873 ส่วนของมวลโปรตอน โดยแต่ละอะตอมจะมีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสที่มีประจุบวก สำหรับอะตอมที่เป็นกลางจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนโปรตอนและเป็นตัวกำหนดสมบัติทางเคมีของอะตอม [นิวเคลียร์]
electronอิเล็กตรอน, อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของอะตอมและโคจรอยู่รอบนิวเคลียส มีประจุไฟฟ้าลบ  มีมวล 1/1840 เท่าของมวลอะตอมของไฮโดรเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electron Acceleratorsเครื่องเร่งอีเลคตรอน [การแพทย์]
Electron Acceptorsตัวรับอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Electron Affinityอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี [การแพทย์]
electron affinityอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี, พลังงานที่ปล่อยออกมาหรือรับเข้าไปเนื่องจากอะตอมที่อยู่ในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วเกิดเป็นไอออน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electron Beam Alignmentการปรับลำแสงอิเล็กตรอนให้อยู่ในแนวตรง [การแพทย์]
Electron Captureการจับยึดอิเล็กตรอน, การสลายกัมมันตรังสีแบบหนึ่งของนิวไคลด์ โดยอิเล็กตรอนจากวงโคจรในสุด 1 ตัว ถูกจับยึดและรวมเข้ากับนิวเคลียส เกิดเป็นนิวไคลด์ชนิดใหม่ที่มีเลขมวลคงเดิม แต่มีเลขเชิงอะตอมลดลง 1 (ดู K-capture ประกอบ), Example: [นิวเคลียร์]
Electron Capture Detectorsเครื่องตรวจวัดแบบจับอิเล็กตรอน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Electronic Government Agency (Public Organization)(abbrev) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Streams of protons and electrons from the sun being deflected by the earth's magnetic field, causing a solar radiation storm.กระแสโปรตอน และอิเล็กตรอนจากดวงอาทิตย์ ถูกเบนโดยสนามแม่เหล็กโลก ทำให้เกิดพายุสุริยะ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Colby, I want to be your girlfriend more than an electron wants to attach to a proton.โคลบี้, ฉันอยากเป็นแฟนของคุณ \ ยิ่งกว่าอิเล็กตรอนวิ่งเข้าหาโปรตอนซะอีก The House Bunny (2008)
He just faces the electron wave for the whole day.เขาอยู่หน้า คลื่นไฟฟ้ามาทั้งวันแล้ว Episode #1.2 (2009)
(*can't have a baby due to the electron wave)ไม่งั้นนายจะถูกตัดออกจากครอบครัว (*ไม่ควรปล่อยให้เด็ก อยู่กับคลื่นประจุไฟฟ้าู่) Episode #1.2 (2009)
From spinning electrons to spinning galaxies.ตั้งแต่อนุภาครังสี ยันซุปเปอร์โนวา ตั้งแต่อิเลคตรอน ยันกาแลคซี่ The Gorilla Experiment (2009)
Getting the electron accelerator set up.อืม สุดยอดเลยละ The Gorilla Experiment (2009)
Inviting my girlfriend to come see your electron accelerator?ว่าไงนะ ชวนแฟนฉัน ไปดูตัวเร่งอนุภาค อิเลคตรอนนายไง The Gorilla Experiment (2009)
The interference pattern was cool when the electron beam was on.ตอนเปิดลำแสงอิเลคตรอน\ แล้วดูรูปแบบการแทรกแซง มันเจ๋งมากๆเลยละ The Gorilla Experiment (2009)
I've been thinking that, given the parameters of your experiment the transport of electrons through the nano-fabricated rings is no different than the experiment already conducted in the Netherlands.จริงๆแล้ว พักนี้ ฉันคิดเรื่อง ค่าตัวแปรใน การทดลองของเธอ ที่ส่งผ่านอิเลคตรอน ผ่านช่องว่าง The Gorilla Experiment (2009)
Their observed phase shift in the diffusing electrons inside the ring already demonstrated the electric analogue of the Aharonov-Bohm quantum interference effect.พวกเขาสังเกตเห็น ระยะการเคลื่อนย้าย ในอิเลคตรอนที่กระจาย อยู่ในวงแหวนโลหะ แล้วก็แสดงให้เห็นว่า The Gorilla Experiment (2009)
Are we talking about a billion electron volts?- เรากำัลังพูดถึงอิเล็กตรอนโวลต์ ที่ระดับพันๆล้านอยู่มั้ย? Revelation Zero: Part 1 (2010)
How many electron volts were generated?- ใช้พลังอิเล็กตรอนโวลต์ ที่ระดับเท่าไร? Revelation Zero: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electronAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
electronClive wants to be an electronic engineer.
electronDo you have an electronic typewriter?
electronElectronic commerce began to spread rapidly.
electronHe entered the college to study electronics.
electronHe has no equal in the field of electronics.
electronHe knows nothing about electronics.
electronI don't understand electronics shoptalk.
electronIn recent years electronic computers have become increasingly important.
electronJapanese cameras, cars, and hi-fi equipment are used widely abroad, and few modern industries can manage without advanced electronic equipment developed in Japan.
electronJapan is ahead of other advanced countries in electronics.
electronOnce you get used to electronic media, you can no longer do without them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(n) electronic mail, See also: e-mail, Syn. อีเมล์, Example: ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน, Thai Definition: การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น
อิเล็กทรอนิกส์(n) electronics, Example: วิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังก้าวหน้าไปอย่างมาก, Thai Definition: วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้, Notes: (อังกฤษ)
อิเล็กตรอน(n) electron, Syn. อิเล็คตรอน, Example: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัว โคจรโดยรอบ และมีประจุลบสมดุลกับประจุบวก, Thai Definition: อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของอะตอมของธาตุทุกชนิด อนุภาคนี้มีประจุไฟฟ้าลบ มีมวล 9.1091 x 10-31 กิโลกรัม, Notes: (อังกฤษ)
ทางอิเล็กทรอนิกส์(adj) electronic, Syn. ทางไฟฟ้า, Example: ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการพัฒนาเครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีบุ๊ก[ībuk] (n) EN: e-book  FR: e-book [m] ; livre électronique [m]
อีดีพี[Ī.Dī.Phī.] (abv) EN: EDP (Electronic Data Processing)
อิเล็กตรอน[ilektrøn] (n) EN: electron  FR: électron [m]
อิเล็กทรอนิกส์[ilekthrønik] (n) EN: electronics  FR: électronique [f]
อีเมล = อีเมล์[īmēl = īmēn = īmēo] (n) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address  FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมายไฟฟ้า[jotmāi faifā] (n, exp) EN: email  FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
การจัดอิเล็กตรอน[kān jat ilektrøn] (n, exp) EN: electron configuration
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik] (n, exp) EN: Electronic Data Processing (EDP)
ค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้[khā ilektrøn aēffinitī] (n, exp) EN: electron affinity  FR: affinité électronique [f]
ค่าอิเลกโตรเนกาติวิตี้[khā ilēktrōnēkātiwitī] (n, exp) EN: electronegativity  FR: électronégativité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRON IH2 L EH1 K T R AA0 N
ELECTRONS IH2 L EH1 K T R AA0 N Z
ELECTRONIC IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K
ELECTRONICS IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K S
ELECTRONICS' IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K S
ELECTRONICALLY IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K AH0 L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electron (n) ˈɪlˈɛktrɒn (i1 l e1 k t r o n)
electrons (n) ˈɪlˈɛktrɒnz (i1 l e1 k t r o n z)
electronic (j) ˌɪlɛktrˈɒnɪk (i2 l e k t r o1 n i k)
electronics (n) ˌɪlɛktrˈɒnɪks (i2 l e k t r o1 n i k s)
electronically (a) ˌɪlɛktrˈɒnɪkliː (i2 l e k t r o1 n i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子[diàn zǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] electronic; electron, #1,132 [Add to Longdo]
电子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic mail; email, #9,829 [Add to Longdo]
电子计算机[diàn zǐ jì suàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] electronic computer, #31,438 [Add to Longdo]
电子琴[diàn zǐ qín, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄑㄧㄣˊ, / ] electronic piano, #45,431 [Add to Longdo]
电子元件[diàn zǐ yuán jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic component, #52,239 [Add to Longdo]
电子显微镜[diàn zǐ xiǎn wēi jìng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, / ] electron microscope, #53,445 [Add to Longdo]
电子学[diàn zǐ xué, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] electronics, #64,211 [Add to Longdo]
空穴[kòng xué, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, ] electron hole, #66,672 [Add to Longdo]
电负性[diàn fù xìng, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] electronegativity, #108,877 [Add to Longdo]
电子云[diàn zǐ yún, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄣˊ, / ] electron cloud, #136,909 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektronenbeschuss {m}electron bombardment [Add to Longdo]
Elektronenbeweglichkeit {f}electron mobility [Add to Longdo]
Elektron {n} | Elektronen {pl}electron | electrons [Add to Longdo]
Elektronenemission {f}electron emission [Add to Longdo]
Elektronenröhre {f}electron tube [Add to Longdo]
Elektronenstrahl {m}electron beam [Add to Longdo]
Elektronenstrahlröhre {f}electron ray tube [Add to Longdo]
Elektronenstrom {m}electron current [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC [Add to Longdo]
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
イモビライザー[imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
エニアック[eniakku] (n) {comp} ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) [Add to Longdo]
エリント[erinto] (n) electronic intelligence; ELINT [Add to Longdo]
エレクトーン[erekuto-n] (n) (1) Electone; (2) electronic organ [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
マイクロエレクトロニクス[まいくろえれくとろにくす, maikuroerekutoronikusu] microelectronics, ME [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]
電気電子[でんきでんし, denkidenshi] electrical and electronic [Add to Longdo]
電算[でんさん, densan] electronic computation or computer [Add to Longdo]
電算機[でんさんき, densanki] electronic computer [Add to Longdo]
電子[でんし, denshi] electronic (a-no) [Add to Longdo]
電子データ交換[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] EDI, Electronic Data Interchange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electron
      n 1: an elementary particle with negative charge [syn:
           {electron}, {negatron}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top