ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrodynamics

IH2 L EH2 K T R OW0 D AY2 N AE1 M IH0 K S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrodynamics-, *electrodynamics*, electrodynamic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrodynamics[N] การศึกษาว่าปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและพลังแม่เหล็กไฟฟ้า (ทางฟิสิกส์), See also: อิเล็กโทรไดนามิกส์, พลศาสตร์ไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrodynamicsไฟฟ้ากระแส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could be, but could be Q.E.D.... quantum electrodynamics.อาจใช่ แต่คำว่า Q.E.D.-- หมายถึง "พลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัม" ได้ด้วย Blowback (2010)
I thought q.E.D. Meant quantum electrodynamics.ผมคิดว่า QED หมายถึง พลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัม Queen Sacrifice (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRODYNAMICS    IH2 L EH2 K T R OW0 D AY2 N AE1 M IH0 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
電磁気学[でんじきがく, denjikigaku] (n) electrodynamics; electromagnetism [Add to Longdo]
量子電気力学[りょうしでんきりきがく, ryoushidenkirikigaku] (n) quantum electrodynamics; QED [Add to Longdo]
量子電磁力学[りょうしでんじりきがく, ryoushidenjirikigaku] (n) quantum electrodynamics; QED [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top