ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrify

IH0 L EH1 K T R AH0 F AY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrify-, *electrify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrify(vt) ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า, Syn. charge, power, wire
electrify(vt) ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. stir, stun, thrill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrify(อีเลค'ทริไฟ) vt. อัดไฟ,อัดไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,ทำให้ตื่นตระหนกมาก,ทำให้ตื่นเต้นมาก, See also: electrification n. ดูelectrify electrifier n. ดูelectrify, Syn. terrify

English-Thai: Nontri Dictionary
electrify(vt) ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า,วัดไฟฟ้า,ต่อไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electrifyThe show was an electrifying hit.

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRIFY IH0 L EH1 K T R AH0 F AY2
ELECTRIFYING IH0 L EH1 K T R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electrify (v) ˈɪlˈɛktrɪfaɪ (i1 l e1 k t r i f ai)
electrifying (v) ˈɪlˈɛktrɪfaɪɪŋ (i1 l e1 k t r i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
電撃的[でんげきてき, dengekiteki] (adj-na) (See 電撃) electrifying; shocking; sudden and unexpected [Add to Longdo]
目の覚めるよう;目の覚める様[めのさめるよう, menosameruyou] (adj-na) stunning; electrifying; striking; eye-popping; brilliant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrify
   v 1: excite suddenly and intensely; "The news electrified us"
   2: charge (a conductor) with electricity
   3: equip for use with electricity; "electrify an appliance"
     [syn: {electrify}, {wire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top