ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrification

IH0 L EH2 K T R AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrification-, *electrification*
English-Thai: Nontri Dictionary
electrification(n) การเกิดประจุไฟฟ้า,การเกิดกระแสไฟฟ้า,การปล่อยกระแสไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrificationการพัฒนาไฟฟ้า [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRIFICATION IH0 L EH2 K T R AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electrification (n) ˈɪlˌɛktrɪfɪkˈɛɪʃən (i1 l e2 k t r i f i k ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电气化[diàn qì huà, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] electrification, #25,405 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektrisierung {f} | Elektrisierungen {pl}electrification | electrifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンプラグド[anpuragudo] (exp) unplugged; not needing or having electrification (e.g. music) [Add to Longdo]
充電[じゅうでん, juuden] (n,vs) (1) charging (electrically); (2) electrification; (P) [Add to Longdo]
帯電[たいでん, taiden] (n,vs) electrification [Add to Longdo]
電化[でんか, denka] (n,vs) electrification; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrification
   n 1: the activity of thrilling or markedly exciting some person
      or group
   2: the act of providing electricity; "the electrification of
     rural Tennessee"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top