ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric fence

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric fence-, *electric fence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric fence[N] รั้วไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know those electric fences they use to pen horses?รู้แล้ว Sparks Fly Out (2008)
Actually they are electric fences, to keep the trolls in their territory.จริงๆแล้วเป็นรั้วไฟฟ้า เอาไว้กันโทรลล์ให้อยู่แต่ในเขตของมัน Trollhunter (2010)
We don't have security cameras or electric fences.เราไม่มีกล้องวงจรปิด หรือว่ารั้วไฟฟ้า Days of Wine and Roses (2013)
You know, growing up in Oregon, we had this electric fence around our property.คุณจะรู้ว่าเติบโตขึ้นมาในโอเรกอนที่เรามี นี้รั้วไฟฟ้ารอบทรัพย์สินของเรา American Sniper (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top