ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric light

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric light-, *electric light*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric light(n) หลอดไฟฟ้า, See also: ไฟ, ดวงไฟ, โคมไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric lightingการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric lightingการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electric lightThe electric light went out.
electric lightThe invention of electric light is accredited to Edison.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจุ๊บ(n) lamp holder, See also: electric light socket, Syn. กระจุบ, Count Unit: อัน, Thai Definition: ส่วนของโคมตรงที่สวมหลอดไฟ
แสงไฟ(n) electric light, See also: light run by electricity, Syn. แสงไฟฟ้า, Example: แสงไฟจากประภาคารวูบวาบอยู่บนยอดเขา, Thai Definition: แสงที่เปล่งออกมาจากหลอดไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสงไฟ[saēngfai] (n) EN: electric light ; light; firelight  FR: lumière électrique [f]
ติดไฟ[titfai] (v) EN: install electric lights ; install electricity ; put in electricity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电灯[diàn dēng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ, / ] electric light, #21,976 [Add to Longdo]
电照明[diàn zhào míng, ㄉㄧㄢˋ ㄓㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] electric lighting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軒灯;軒燈(oK)[けんとう, kentou] (n) lamp or electric light at the eaves of a house; door light [Add to Longdo]
電灯(P);電燈(oK)[でんとう, dentou] (n) electric light; (P) [Add to Longdo]
灯;燈(oK)[とう, tou] (n) (1) light; lamp; (suf,ctr) (2) counter for electric lights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electric light
   n 1: electric lamp consisting of a transparent or translucent
      glass housing containing a wire filament (usually tungsten)
      that emits light when heated by electricity [syn: {light
      bulb}, {lightbulb}, {bulb}, {incandescent lamp}, {electric
      light}, {electric-light bulb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top