ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electr-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: electr, -electr-, *electr*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electrAirplanes have taken the place of electric trains.
electrAn electric current can generate magnetism.
electrArtificial light is produced by means of electricity.
electrAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
electrAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
electrBut for electricity, what would our life be like?
electrCan you imagine what our life would be like without electricity?
electrClive wants to be an electronic engineer.
electrCopper conducts electricity well.
electrDo you cook by gas or electricity?
electrDo you have an electronic typewriter?
electrEdison invented the electric lamp.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top