ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elect to

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elect to-, *elect to*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elect to มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elect to*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elect to[PHRV] ได้รับเลือกเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come around, I always elect to have a little work done.พอถึงวันถ่ายรูป ฉันจะได้รับเลือกให้เป็นดูแลงาน Mattress (2009)
I've asked your obvious Maria-elect to do a cold reading with me, not from West Side Story, but from the play it's originally based on,ผมขอความอนุเคราะห์จาก คนที่คุณเลือกให้รับบท มาเรียแน่ๆ เผื่อมาเล่นอ่านใจกับผม ไม่ใช่จากเรื่อง West Side Story I Am Unicorn (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top