ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elect as

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elect as-, *elect as*, elect a
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elect as มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elect as*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elect as[PHRV] ได้รับเลือกเป็น
select as[PHRV] เลือกให้เป็น, See also: เลือกเป็น, Syn. choose as, choose for, select for

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And thirdly, that it is at the urging of my esteemed patroness, Lady Catherine, that I select a wife.และสาม มันเป็นความประสงค์ ของผู้อุปถัมภ์ผู้สูงศักดิ์ของผม เลดี้แคทเธอรีน ว่าผมควรเลือกภรรยา Pride & Prejudice (2005)
- Boy, I'm nervous. Select and shoot.ขอบคุณมากครับ เฮ้ พวก ฉันต้องการสมาธินะ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Each month, we will tally your score and select a winner.ในแต่ละเดือน เราจะคิดคะแนนและตัดสินผู้ชนะ Chuck Versus the Sensei (2008)
The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to 1 dollar a day.ชาวเฮติเลือกตั้งรัฐ จึงตัดสินใจเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จาก 28 เซ็นต์ส มาเป็นวันละ 1 ดอลลาร์ Quantum of Solace (2008)
We stayed up and, like everyone else, I'd been glued to the Select and Judiciary Committee hearings night after night.เราอยู่ด้วยตอนนั้น เช่นเดียวกับคนอื่น ผมสงสัยว่า ทางคณะผู้พิพากษา ได้ฟังคืนแล้วคืนเล่า Frost/Nixon (2008)
Now, I suggest you select a good-looking cheerleader--ผมแนะนำให้คุณเลือก เชียร์ลีดเดอร์หน้าตาดีๆ Mattress (2009)
As you have yet to select a first officer, respectfully I would like to submit my candidacy.เห็นว่าคุณยังต้องการตำแหน่งต้นเรือ ด้วยความเคารพ ผมขอเสนอตัวของผมเองครับ Star Trek (2009)
A ring powered by the energy of will was sent to every sector to select a recruit.แหวนพลังแห่งความมุ่งมั่นได้ถูกส่งไปยังทุกๆส่วนเพื่อหาผู้ครอบครอง Green Lantern (2011)
So we have seven hours to elect a student president.ดังนั้นเราจึงมีเวลา 7 ชม. ที่จะเลือกประธาน นศ. Intro to Political Science (2011)
Representatives from the 17 provinces have decided not to elect a President, but to elect a Grand Marshal.คุณซุนได้โปรดลงนามด้วย 1911 (2011)
We must elect a President.ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี เราควรถามความเห็นหยวนซื่อไข่ก่อนไหม 1911 (2011)
All overseas Chinese people are hoping that we are able to set up a government as soon as possible and elect a President. To be safe,แต่เพื่อให้ปลอดภัยเราควรจะรอก่อน 1911 (2011)
Like I said before, we should not have rushed to elect a President.กองทัพเป่ยหยางระดมพลมาแล้ว สงครามคงปะทุขึ้นในไม่ช้า 1911 (2011)
The man lying dead in the dirt, who the good people of Daughtrey saw fit to elect as their sheriff, who went by the name of Bill Sharp, is actually a wanted outlaw by the name of Willard Peck,คนที่นอนตายบนพื้นนั่น เป็นคนดีคนหนึ่งของเมืองดอจทรีย์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายอำเภอของพวกเขา หรือพวกนอกกฏหมายเรียกว่า วิลลาร์ด เพ็คก์ Django Unchained (2012)
You know, it's gonna take them a while to select a new Ash.มันอาจจะใช้เวลาสักพักที่ จะเลือกดิแอชคนใหม่ Flesh and Blood (2012)
An initiate has the right to select a "Hand", or... a companion for the journey.ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์เลือกมือขวา หรือ ผู้ร่วมเดินทาง The Ceremony (2013)
Tonight, the Night's Watch elect a new Lord Commander.คืนนี้ ไนท์วอทช์จะเลือกผู้การคนใหม่ The House of Black and White (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elect aWe must select a suitable person for any post.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือกคู่[V] find a mate, See also: select a partner in marriage, Example: เขายังไม่แต่งงานเพราะเขามัวแต่เลือกคู่อยู่, Thai definition: สรรหาคู่ครอง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选用[xuǎn yòng, ㄒㄩㄢˇ ㄩㄥˋ, / ] to choose for some purpose; to select and use, #5,248 [Add to Longdo]
编选[biān xuǎn, ㄅㄧㄢ ㄒㄩㄢˇ, / ] select and edit; compile, #70,964 [Add to Longdo]
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign, #98,203 [Add to Longdo]
编录[biān lù, ㄅㄧㄢ ㄌㄨˋ, / ] to select and edict; to edit extracts, #138,105 [Add to Longdo]
拔取[bá qǔ, ㄅㄚˊ ㄑㄩˇ, ] to pick out; to select and recruit; to pluck; to pull [Add to Longdo]
采择[cǎi zé, ㄘㄞˇ ㄗㄜˊ, / ] select and adopt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
法定得票数[ほうていとくひょうすう, houteitokuhyousuu] (n) minimum number of votes required to elect a candidate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top