ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eldrich

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eldrich-, *eldrich*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eldrich มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eldrich*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eldrich(เอล'ริช) adj. น่ากลัว,แปลกประหลาด,พิลึกวิตถาร., Syn. eldrich

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Honey, why don't you go in the other room so I can talk to Mr. Eldridge, okay?Warum gehst du nicht nach nebenan, damit ich mich in Ruhe mit Mr. Eldrich unterhalten kann? Lionheart (1990)
Thank you, Mr. Eldridge.Ja, vielen Dank, Mr. EldrichLionheart (1990)
Mr. Eldridge.- Mr. EldrichLionheart (1990)
I wasn't expecting you back so soon.So früh habe ich Sie nicht erwartet, Mr. EldrichLionheart (1990)
Hi, Mr. Eldridge.Hi, Mr. EldrichLionheart (1990)
"and the newest partner at the law firm of Merrifield, Hanson and Eldrich."und die neueste Partnerin bei der Anwalts- Kanzlei von Merrifield, Hanson und EldrichWound-up Penguin (2004)
Council of War, Assessor for the Luftwaffe in Paris.Feldrichter der Luftwaffe in Paris. Arletty A Guilty Passion (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top