ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eld

   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eld-, *eld*, el
English-Thai: Longdo Dictionary
welding rod(n) ลวดเชื่อม เช่น One clip is attached to any part of the piece being welded. The second clip is connected to a thin welding rod.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elder[ADJ] แก่กว่า, See also: อาวุโส, แก่, สูงวัย, Syn. senior
elder[N] ผู้อาวุโส, See also: ผู้เฒ่า, ผู้สูงอายุ, ผู้ใหญ่
elder[N] พระอาวุโสในศาสนาคริสต์บางนิกาย, See also: พระผู้ใหญ่ของศาสนาคริสต์บางนิกาย
eldest[ADJ] แก่ที่สุด, See also: อาวุโสที่สุด, Syn. oldest
elderly[ADJ] สูงวัย (คำสุภาพสำหรับ old), See also: สูงวัย, อาวุโส, อายุมาก, แก่, Syn. aged
eldritch[ADJ] ประหลาด, See also: แปลก, พิลึก, น่ากลัว, ซึ่งผิดธรรมชาติ, Syn. weird, uncanny, unearthly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eld(เอลดฺ) n. อายุ,อายุมาก,ยุคโบราณ
elder(เอล'เดอะ) adj.,n. (บุคคลที่) แก่กว่า,อาวุโสกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า., Syn. senior
elderly(เอล'เดอลี) adj. ค่อนข้างเก่า,ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่างวัยกลางคนกับวัยชรา,เกี่ยวกับคนวัยชรา, See also: elderliness n. ดูelderly
eldestadj. แก่ที่สุด,เป็นผู้อาวุโสที่สุด, Syn. oldest
eldrich(เอล'ริช) adj. น่ากลัว,แปลกประหลาด,พิลึกวิตถาร., Syn. eldrich
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
battlefieldn. สนามรบ
beheld(บิเฮลดฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ behold
chield(ชีลด) n. เด็กหนุ่ม,เจ้าหมอนี่
coreldraw(คอเรล ดรอว์) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง ใช้ในการวาดภาพ มีผู้นิยมใช้กันมากในการสร้างสื่อโฆษณา ถือกันว่าเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากโปรแกรมหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
elder(adj) มีอาวุโสกว่า,แก่กว่า,อายุมากกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า
elder(n) ผู้อาวุโส,ผู้เฒ่า,ผู้สูงอายุ,คนที่แก่กว่า,คนพี่,คนโต
elderly(adj) มีอายุ,ค่อนข้างแก่,เกี่ยวกับคนชรา,สูงอายุ
eldest(adj) หัวปี,แก่ที่สุด,อาวุโสที่สุด,โตที่สุด
afield(adv) ในทุ่งนา,ที่ไกล
airfield(n) สนามบิน
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
beheld(vt) pt และ pp ของ behold
beldam(n) ยายแก่
beldame(n) ยายแก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elder statesmanรัฐบุรุษอาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
elderly, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู aged, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elderly, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู aged, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elderly poorผู้สูงอายุยากจน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eldAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
eldAlthough he is elderly, he looks young.
eldAlthough I am her elder, she treats me as if I were her servant.
eldA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
eldChildren often try to imitate their elders.
eldChildren should obey their elders, mind you.
eldEven though she rushed, the elderly woman missed the last train.
eldFrom children to the elderly, sensible exercise has a good effect on the body.
eldHe has three elder sisters.
eldHe is elder with a class.
eldHe is rich while his elder brother is poor.
eldHe is the eldest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีอายุ[ADJ] old, See also: elderly, aged, Syn. สูงอายุ, ชรา, แก่, เฒ่า, Example: เขามีผมขาวตั้งแต่อายุยังน้อย ดูเหมือนคนมีอายุ
ลูกหัวปี[N] eldest child, See also: first child, Syn. ลูกคนโต, ลูกคนแรก, Ant. ลูกคนสุดท้อง, Example: พ่อหวังให้ลูกหัวปีคนนี้เรียนแพทย์ให้ได้, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่เกิดคนแรก
ผู้สูงอายุ[N] elder, See also: elderly person, older person, senior, Syn. คนชรา, คนแก่, Ant. เด็ก, ผู้เยาว์, Example: ความว้าเหว่ ขาดผู้ดูแลเลี้ยงดู และฐานะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้โรคจิตโรคประสาทของผู้สูงอายุมีมากขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีอายุมาก
ผู้ใหญ่[N] elder, See also: senior, Syn. คนชรา, ผู้สูงอายุ, คนแก่, ผู้สูงวัย, Ant. เด็ก, ผู้เยาว์, Example: เขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว แต่เขาก็ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่เต็มตัว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีอายุมาก, บุคคลที่มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์แล้ว
ผู้อาวุโส[N] elder, See also: senior, Syn. ผู้ใหญ่, คนแก่, คนชรา, ผู้สูงอายุ, ผู้สูงวัย, Ant. เด็ก, Example: ประเพณีไทยบางอย่างเป็นการย้ำในเรื่องการเคารพผู้อาวุโส เช่น การรดน้ำอวยพรหรือแสดงความคารวะผู้ใหญ่ในวาระต่างๆ, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ที่มีอายุแก่กว่า
พี่[N] elder sister or brother, Example: พี่ของเขาเลี้ยงดูเขาตั้งแต่ยังเด็ก พอโตขึ้นก็ยังต้องเลี้ยงเขาเหมือนเดิม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน
พี่ชาย[N] elder brother, Syn. ภราดา, ภาดร, เชษฐา, ภราดร, Example: เธอหวงพี่ชายของเธอจะตาย แฟนของพี่ชายเธอแต่ละคน เธอต้องรู้จักเป็นอย่างดี, Count unit: คน, Thai definition: พี่ที่เป็นเพศชาย
พี่สาว[N] elder sister, Syn. ภคินี, Example: พี่สาวของฉันเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยสอนเกี่ยวกับการถ่ายรูป, Count unit: คน, Thai definition: พี่อันมีเพศเป็นหญิง
พี่ใหญ่[N] big brother, See also: eldest sister, eldest brother, eldest sibling, Example: ในฐานะที่เขาเป็นพี่ใหญ่ เขาจึงต้องเสียสละให้น้อง, Thai definition: พี่คนโตสุดที่มีอายุมากที่สุด
ภคินี[N] sister, See also: elder sister, younger sister, Syn. พี่หญิง, น้องหญิง, น้องสาว, Example: พระองค์ประสูติแต่พระมารดาที่เป็นภคินีต่างพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน, Count unit: คน, Thai definition: พี่ผู้หญิง, น้องผู้หญิง, Notes: (บาลี - สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witthayāsāt) EN: domain of science ; field of science   FR: domaine de la science [m]
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply   
อาวุโส[adj.] (āwusō) EN: senior ; veteran ; elder   FR: aîné ; ancien
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly   FR: âgé ; senior
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
บีเลเฟลด์[TM] (Bīlēfēlt) EN: Bielefeld   FR: Bielefeld
ช่างเชื่อม[n.] (chang cheūam) EN: welder   FR: soudeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELDAR    EH1 L D AA2 R
ELDON    IH0 L D AA1 N
ELDIN    EH1 L D IH0 N
ELDER    EH1 L D ER0
ELDEN    EH1 L D AH0 N
ELDORA    EH0 L D AO1 R AH0
ELDWIN    IH0 L D W IH1 N
ELDRED    EH1 L D ER0 D
ELDERS    EH1 L D ER0 Z
ELDRIC    EH1 L D R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elder    (n) ˈɛldər (e1 l d @ r)
elders    (n) ˈɛldəz (e1 l d @ z)
eldest    (j) ˈɛldɪst (e1 l d i s t)
elderly    (j) ˈɛldəliː (e1 l d @ l ii)
Elderslie    (n) ˈɛldəzliː (e1 l d @ z l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gē, ㄍㄜ, ] elder brother, #738 [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] elder brother, #3,953 [Add to Longdo]
大哥[dà gē, ㄉㄚˋ ㄍㄜ, ] eldest brother, #4,399 [Add to Longdo]
老年[lǎo nián, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, ] elderly, #5,447 [Add to Longdo]
老太太[lǎo tài tai, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, ] elderly lady (respectful); esteemed mother, #8,533 [Add to Longdo]
长老[zhǎng lǎo, ㄓㄤˇ ㄌㄠˇ, / ] elder, #10,957 [Add to Longdo]
高龄[gāo líng, ㄍㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] elderly, #12,066 [Add to Longdo]
[wēng, , ] elderly person; surname Weng, #12,196 [Add to Longdo]
长辈[zhǎng bèi, ㄓㄤˇ ㄅㄟˋ, / ] elder generation, #14,348 [Add to Longdo]
长孙[zhǎng sūn, ㄓㄤˇ ㄙㄨㄣ, / ] eldest grandson; the eldest son of one's eldest son; two-character surname Zhangsun, #18,814 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Feld(n) |das, pl. Felder| สนาม, ทุ่ง
Geld(n) |das| เงิน
Kleingeld(n) |das| เหรียญเงิน, See also: Münze
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้ง
sich bei jmdm. meldenติดต่อ เช่น Er hat sich bei mir noch nie gemeldet seit er umgezogen ist. เขาไม่ติดต่อผมเลย ตั้งแต่เขาย้ายบ้านไป
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Schmiergeld(n slang) |das, nur Sg.| เงินสินบน, เงินว่าจ้างให้ทำในสิ่งไม่ควร
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung,
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na,n,adj-no) daring; unyielding [Add to Longdo]
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
キーフィールド[きーふぃーるど, ki-fi-rudo] key field [Add to Longdo]
サブフィールド[さぶふぃーるど, sabufi-rudo] subfield [Add to Longdo]
シールド[しーるど, shi-rudo] shield (vs) [Add to Longdo]
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector [Add to Longdo]
データフィールド[でーたふぃーるど, de-tafi-rudo] data field [Add to Longdo]
ヌルフィールド[ぬるふぃーるど, nurufi-rudo] null field [Add to Longdo]
ハンドへルドデバイス[はんど へ るどでばいす, hando he rudodebaisu] handheld device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eld
   n 1: a late time of life; "old age is not for sissies"; "he's
      showing his years"; "age hasn't slowed him down at all"; "a
      beard white with eld"; "on the brink of geezerhood" [syn:
      {old age}, {years}, {age}, {eld}, {geezerhood}]
   2: a time of life (usually defined in years) at which some
     particular qualification or power arises; "she was now of
     school age"; "tall for his eld" [syn: {age}, {eld}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top