ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elcosis

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elcosis-, *elcosis*, elcosi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elcosis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elcosis*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elcosisn. การเกิดแผลเน่าเปื่อยและเหม็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pancreathelcosisแผลเปื่อยตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omphalelcosisแผลเปื่อยสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masthelcosisแผลเปื่อยเต้านม, แผลเปื่อยต่อมน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrohelcosisการเกิดแผลเปื่อยในกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helcosis; ulceration๑. การเกิดแผลเปื่อย๒. แผล, แผลเปื่อย [มีความหมายเหมือนกับ sore ๑ และ ulcer; ulcus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nephrelcosisแผลเปื่อยในไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urelcosisแผลเปื่อยทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulceration; helcosis๑. การเกิดแผลเปื่อย๒. แผล, แผลเปื่อย [มีความหมายเหมือนกับ sore ๑ และ ulcer; ulcus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top