ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elbow grease

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elbow grease-, *elbow grease*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elbow grease[N] งานที่ต้องใช้กำลังแขนมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: งานหนัก, อาชีพที่ต้องใช้กำลังมาก, Syn. toil, travail

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elbow grease
   n 1: use of physical or mental energy; hard work; "he got an A
      for effort"; "they managed only with great exertion" [syn:
      {effort}, {elbow grease}, {exertion}, {travail}, {sweat}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

elbow grease ( EH1 L B OW2 G R IY1 S)

 


  

 
elbow grease
 • งานที่ต้องใช้กำลังแขนมาก (คำไม่เป็นทางการ): งานหนัก, อาชีพที่ต้องใช้กำลังมาก [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top