ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elastic

AH0 L AE1 S T IH0 K   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elastic-, *elastic*
English-Thai: Longdo Dictionary
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, S. rubber band

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elastic[ADJ] ซึ่งยืดหยุ่น, See also: ยืดหดได้, ซึ่งไม่ตายตัว, Syn. flexible, spring, stretchy
elastic[N] ยางยืด, Syn. rubber band
elasticity[N] ความยืดหยุ่น, See also: ความอ่อนตัว, ลักษณะยืดหดได้, Syn. flexibility, resilience, springiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elastic(อิแลส'ทิค) adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้,เด้งได้,ไม่ตายตัว,ขึ้น ๆ ลง ๆ -n. ยางที่ยืดหยุ่น,วัตถุที่ยืดหยุ่น., See also: elastically adv. ดูelastic, Syn. pliant
elasticity(อิแลสทิส'ซิที) n. ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้
gum elasticยาง
inelastic(อินอิแลส'ทิค) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,ไม่พลิกแพลง,ไม่ยอม., See also: inelasticity n., Syn. inflexible

English-Thai: Nontri Dictionary
elastic(adj) ยืดหดได้,ไม่ตายตัว,ยืดหยุ่นได้,เด้งได้,ขยายได้
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elastic-ยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
elastic bandageผ้าพันยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elastic bufferที่พักแบบยืดหยุ่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elastic cartilageกระดูกอ่อนยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
elastic currencyระบบเงินตรายืดหยุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
elastic fibreเส้นใยยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
elastic limitขีดจำกัดความยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
elastic pulseชีพจรยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elastic tissueเนื้อเยื่อยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elastic waveคลื่นยืดหยุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elasticสายยางยืด,ผ้ายางยืด,ยางยืด [การแพทย์]
Elasticยืดหยุ่นได้,ยืดหยุ่น [การแพทย์]
Elastic analysis (Engineering)การวิเคราะห์หน่วยแรงใช้งาน (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Elastic Bandวงยาง [การแพทย์]
Elastic Bodies, Idealไอเดียลอีลาสติกบอดี้ [การแพทย์]
elastic collisionการชนแบบยืดหยุ่น, การชนกันของวัตถุซึ่งพลังงานจลน์ของวัตถุก่อนชนเท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุหลังชน (ดู collision ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Elastic Degenerationเนื้อเยื่ออีลาสติคเสื่อม,เนื้อเยื่ออีลาสติกเสื่อม [การแพทย์]
Elastic Elementสารที่ยืดได้ [การแพทย์]
Elastic Fibersเส้นใยอีลาสติค,อีลาสติกไฟเบอร์ [การแพทย์]
Elastic Film, Stretchedแผ่นยืดหยุ่นขึงอยู่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Elastic Rail Pad (jargon ) แผ่นยืดหยุ่นรองใต้ราง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at the elasticity of those buttocksดูที่ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ of those ก้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We simply drop the tinker toy frame to the ground, the elastic stretches, taking in te impact allowing the egg to remain gently in its resting place, Michelles bootyเยอะไปแล้ว! Full House (1987)
Hooke's Law of Elasticity.กฏความอ่อนตัวของฮูค Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Hooke's Law of Elasticity?กฏของฮูค ล่ะ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I'm more concerned about when they have to put that elastic band in the front of my jeans.ฉันกังวลมากกว่าที่เราต้อง วางยางยืดหน้ากางเกงยีนส์ Juno (2007)
The elasticity of the material would have created a trampoline effect.ความยืดหยุ่นของวัสดุ จะทำให้เกิดแรงกระดอน Veritas (2008)
His skin has lost all elasticity and his hands and feet are ossified.ผิวหนังก็ไม่ยืดหยุ่นเลย มือเท้าก็แข็งไปหมด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- It says boys are like elastic bands.- ในนี้บอกว่าผู้ชายก็เหมือนหนังยาง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
What do you mean, like elastic bands?หมายความว่าไง เหมือนหนังยาง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
The conclusion is that Robbie comes springing back like an elastic band.แล้วร็อบบี้ก็จะกลับมา เหมือนกับหนังยางไง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- I hope your elastic band theory worked.- หวังว่าแผนการหนังยางของเธอจะสำเร็จนะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Probably down at the mall looking for elastic-waist pants. (girls giggle)- ไปหาซื้อกางเกงเอวยางยืดอยู่มั้ง Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elasticAn elastic application of the rule.
elasticA rubber ball bounces because it is elastic.
elasticThis swimming suit is made of elastic material.
elastic"What's up? Fidgeting like that" "Er, well, it looks like the elastic's gone in my pants."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องตัว[ADJ] flexible, See also: elastic, Example: มีการคาดหวังว่าจะมีกิจกรรมทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามเหตุผลและขยายส่วนที่คล่องตัวต่อไป, Thai definition: ที่เป็นไปได้โดยสะดวกไม่ติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūtyun) EN: flexibility ; elasticity   FR: élasticité [f]
หนังยาง[n.] (nang yāng) EN: elastic   FR: élastique [m]
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น[n. exp.] (phalang-ngān sak yeūtyun) EN: elastic potential energy   FR: énergie potentielle élastique [f]
สภาพยืดหยุ่น[n.] (saphāp yeūtyun) EN: elasticity   FR: élasticité [f]
ทฤษฎีการยืด [n. exp.] (thritsadī kān yeūt) EN: elastic rebound theory   
ยืด[adj.] (yeūt) EN: elastic ; flexible   FR: élastique ; flexible
ยืดหยุ่น[adj.] (yeūtyun) EN: elastic ; flexible   FR: élastique ; flexible
หยุ่น[v.] (yun) EN: be soft ; be elastic ; yield   FR: être souple ; être élastique ; flexible ; élastique
หยุ่น[adj.] (yun) EN: flexible ; elastic   FR: flexible ; élastique

CMU English Pronouncing Dictionary
ELASTIC    AH0 L AE1 S T IH0 K
ELASTICITY    IY2 L AE2 S T IH1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elastic    (n) ˈɪlˈæstɪk (i1 l a1 s t i k)
elasticity    (n) ˌɛlæstˈɪsɪtiː (e2 l a s t i1 s i t ii)
elasticized    (j) ˈɪlˈæstɪsaɪzd (i1 l a1 s t i s ai z d)
elasticities    (n) ˌɛlæstˈɪsɪtɪz (e2 l a s t i1 s i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹性[tán xìng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] elasticity (phys.); flexibility, #5,932 [Add to Longdo]
弹力[tán lì, ㄊㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] elasticity; elastic force; spring; rebound; bounce, #17,870 [Add to Longdo]
松紧带[sōng jǐn dài, ㄙㄨㄥ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄞˋ, / ] elastic, #79,029 [Add to Longdo]
弹性形变[tán xìng xíng biàn, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] elastic deformation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elastizitätsgrenze {f}elastic limit [Add to Longdo]
Elastizitätsrückgewinnung {f}elastic recovery [Add to Longdo]
Gummiband {n}elastic band [Add to Longdo]
Sprungfeder {f}elastic spring [Add to Longdo]
elastisch; dehnbar {adj} | elastischer; dehnbarer | am elastischsten; am dehnbarstenelastic | more elastic | most elastic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しなしな;しねしね[, shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant [Add to Longdo]
せん断弾性係数;剪断弾性係数[せんだんだんせいけいすう, sendandanseikeisuu] (n) elastic shear modulus [Add to Longdo]
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling [Add to Longdo]
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei [Add to Longdo]
イラステシティ[, irasuteshitei] (n) elasticity [Add to Longdo]
エラスチック織物[エラスチックおりもの, erasuchikku orimono] (n) elastic fabric [Add to Longdo]
エラスティック;エラスチック[, erasuteikku ; erasuchikku] (n) elastic [Add to Longdo]
ゴムテープ[, gomute-pu] (n) elastic; elastic band; insulating tape; rubberized tape; rubberised tape [Add to Longdo]
ゴムバンド[, gomubando] (n) elastic band; rubber band [Add to Longdo]
ゴム紐[ゴムひも, gomu himo] (n) (uk) elastic; elastic cord; elastic band [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elastic
   adj 1: capable of resuming original shape after stretching or
       compression; springy; "an elastic band"; "a youthful and
       elastic walk" [ant: {inelastic}]
   2: able to adjust readily to different conditions; "an adaptable
     person"; "a flexible personality"; "an elastic clause in a
     contract" [syn: {elastic}, {flexible}, {pliable}, {pliant}]
   n 1: a narrow band of elastic rubber used to hold things (such
      as papers) together [syn: {rubber band}, {elastic band},
      {elastic}]
   2: a fabric made of yarns containing an elastic material

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top