ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elasmobranch

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elasmobranch-, *elasmobranch*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elasmobranchadj. ,n. (เกี่ยวกับ) ปลากระดูกอ่อนประเภทฉลามปลากระเบน

Japanese-English: EDICT Dictionary
板鰓類[ばんさいるい, bansairui] (n) elasmobranchs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elasmobranch
   n 1: any of numerous fishes of the class Chondrichthyes
      characterized by a cartilaginous skeleton and placoid
      scales: sharks; rays; skates [syn: {elasmobranch},
      {selachian}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

elasmobranch

 


  

 
elasmobranch
 • adj. ,n. (เกี่ยวกับ) ปลากระดูกอ่อนประเภทฉลามปลากระเบน [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top