ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elaborate on

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elaborate on-, *elaborate on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elaborate on[PHRV] สาธยาย (พูดหรือเขียน), See also: พูดหรือเขียนอย่างละเอียด, Syn. enlarge on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A goddamn elaborate one.ติดกับกันง่ายๆอย่างงี้เลย The Great Raid (2005)
Care to elaborate on that?อยากจะอธิบายมั้ย Night at the Museum (2006)
Would you care to elaborate on that?หรือคุณสนรายละเอียดพวกนั้น? Appleseed Ex Machina (2007)
Perhaps you would like to elaborate on what you meant last night by "legend."คุณช่วยอธิบายที่คุณพูดเมื่อคืนเรื่องตำนานหน่อย Chuck Versus the Seduction (2008)
But--and I am not going to elaborate on how I know this--แต่--และฉันกำลังจะไม่ ลงรายละเอียดว่าฉันรู้ได้ยังไง-- ...A Thousand Words (2010)
Can you elaborate on that a little bit?อธิบายเพิ่มหน่อยสิ? If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
Can you elaborate on that?คุณเพิ่มรายละเอียดอีกได้ไหม She's Not There (2011)
You care to elaborate on that?คุณสนใจ ลายละเอียดไหม Ua Lawe Wale (2011)
You know, Rossi, if this was all a ruse to hide an escape, it sure was an elaborate one.รู้ไหม รอสซี่ ถ้านี่เป็นเป็นแผนเพื่อจะซ่อนแล้วหนีไป มันเป็นแผนที่แนบเนียนมากเลย Through the Looking Glass (2012)
Well, during our argument you said something about two aggravated assault charges and I was wondering maybe after all this time you might want to elaborate on all that?และฉันว่าหลังจากเรื่องที่ผ่านมาเธอคงอยากจะบอกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง? ผมไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้เท่าไรนะ อดีตก็ควรปล่อยให้มันเป็นอดีตไป Leather Bears (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top