ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eke

IY1 K   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eke-, *eke*
Possible hiragana form: えけ
English-Thai: Longdo Dictionary
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, S. maid

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eke[VT] หาเพิ่มเติม, See also: ขยาย, ยืด, ทำให้ยาวขึ้น, Syn. increase
eke out[PHRV] ชดเชยให้, See also: เพิ่มให้, Syn. scratch out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eke(อีค) {eked,eking,ekes} vt. เพิ่ม,ขยาย,ยืด,ทำให้ยาวขึ้น adv. ด้วย,อีกด้วย -Phr. (eke out ชดเชยส่วนที่ขาดไปหรือไม่ สมบูรณ์,ผดุงไว้)
beekeepern. คนเลี้ยงผึ้ง, See also: beekeeping n. การเลี้ยงผึ้ง
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.
housekeepvi. ดูแลบ้าน
housekeepingn. การดูแลบ้าน,การเรือน,เคหกรรม
peacekeepingn. การักษาสันติภาพ
safekeeping(เซฟ'คีพิง) n. การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง,การอารักขา
storekeeper(สทอร์'คีเพอะ) n. ผู้ดูแลคลังสินค้า,เจ้าของคลังสินค้า,เจ้าของร้าน,เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุของทหาร,คนขายของ. -storekeeping n.
timekeeper(ไทม'คีพเพอะ) n. คนจับเวลา,คนดูเวลา,เครื่องจับเวลา,ผู้เคาะจังหวะ,ผู้บันทึกจำนวนชั่วโมงที่คนงานได้ทำงาน, See also: timekeeping n.
weekend(วีค'เอนดฺ) n. วันสุดสัปดาห์ vi. ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์

English-Thai: Nontri Dictionary
eke(vt) เพิ่ม,ขยาย,ยืด
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้
gatekeeper(n) คนเฝ้าประตู,ยาม
housekeeper(n) แม่บ้าน
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน,การบ้านการเรือน,เคหกรรม
scorekeeper(n) คนนับแต้ม,คนจดคะแนน
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า
timekeeper(n) ผู้จับเวลา,คนจดเวลา,เครื่องจับเวลา
weekend(n) ปลายสัปดาห์,วันสุดสัปดาห์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let eke ge go!ปล่อยเขาเดี๋ยวนี้! Chuck Versus the First Date (2008)
I don't wanna eke out another 6 or 9 months retching and sleeping.ฉันไม่อยากจะยื้อต่อ อีกหกหรือเก้าเดือนเพื่อคลื่นไส้จนหลับไป You're the One That I Haunt (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านพักตากอากาศ[n. exp.] (bānphak tāk-ākāt) EN: weekend house   FR: résidence secondaire [f]
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkēn) EN: Heineken Beer ; Heineken   FR: Heineken [f]
การเก็บรักษาสินค้า[n.] (kān kepraksā sinkhā) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation   
การเก็บสินค้า[n.] (kān kep sinkhā) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation   
การเรือน[n.] (kān reūoen) EN: housework ; housekeeping   FR: ménage [m]
คนทำงานบ้าน[n. exp.] (khon thamngān bān) EN: housekeeper   
กระรอกบินแก้มสีแดง[n. exp.] (krarøk bin kaēm sī daēng) EN: Red-cheeked Flying Squirrel   
กระรอกบินแก้มสีเทา[n. exp.] (krarøk bin kaēm sī thao) EN: Grey-cheeked Flying Squirrel   
กระรอกดินแก้มแดง[n. exp.] (krarøk din kaēm daēng) EN: Red-cheeked squirrel   
แม่บ้าน[n. exp.] (maēbān) EN: housekeeper ; housewife ; matron   FR: maîtresse de maison [f] ; gouvernante [f] ; ménagère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EKE    IY1 K
EKED    IY1 K T
EKERN    EH1 K ER0 N
EKEUS    IY2 K UW1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eke    (v) ˈiːk (ii1 k)
eked    (v) ˈiːkt (ii1 k t)
ekes    (v) ˈiːks (ii1 k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Theke(n) |die, pl. Theken| ซุ้มหรือเคาน์เตอร์ขายของเล็กๆ น้อยๆ (ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น heiße Theke ซุ้มขายอาหารร้อน
Apotheke(n) |die, pl. Apotheken| ร้านขายยา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekel {m}; Abscheu {f} (vor) | Abscheu vor etw. habenaversion; loathing (of; for) | to have a loathing of sth. [Add to Longdo]
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust [Add to Longdo]
Ekelempfindlichkeit {f}disgust sensitivity [Add to Longdo]
Ekel erregend; ekelerregend [alt]nauseous; nauseously [Add to Longdo]
ekelhaftfulsome [Add to Longdo]
ekelhaft {adj}nauseous [Add to Longdo]
ekelhaft {adv}nauseously [Add to Longdo]
ekelhaft {adv}disgustingly [Add to Longdo]
ekelhaft {adv}fulsomely [Add to Longdo]
ekelnd {adv}nauseatingly [Add to Longdo]
ekelt sichnauseates [Add to Longdo]
ekelte sichnauseated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お毛々;お毛毛;御毛々;御毛毛[おけけ, okeke] (n) (sl) (vulg) (See 陰毛) pubic hair [Add to Longdo]
へべれけ[, hebereke] (adj-na) (col) drunk; blotto [Add to Longdo]
アカルテケ;アカル・テケ[, akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan [Add to Longdo]
アタッシュケース;アタッシェケース[, atasshuke-su ; atasshieke-su] (n) attache case [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
デケイ[でけい, dekei] decay (vs) [Add to Longdo]
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test [Add to Longdo]
電子振替決済[でんしふりかえけっさい, denshifurikaekessai] electronic funds transfer (EFT) [Add to Longdo]
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping [Add to Longdo]
名前結合[なまえけつごう, namaeketsugou] name association [Add to Longdo]
ゴーペケハチロク[ごーぺけはちろく, go-pekehachiroku] 5x86 [Add to Longdo]
ハチマルペケハチロク[はちまるぺけはちろく, hachimarupekehachiroku] 80x86 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top