ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eject from

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eject from-, *eject from*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eject from มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eject from*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eject from[PHRV] ดีดตัวออกจาก, See also: เด้งออกมาจาก
eject from[PHRV] ขับออก, See also: ไล่ออก, Syn. throw out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you goal is to look like a reject from the Shahs of Sunset.เว้นแต่เป้าหมายของเธอคือ พยายามดูเหมือนอ้วก จากเรื่อง Shahs of Sunset. Guilty Pleasures (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top