ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ejaculation

IY0 JH AE2 K Y UW0 L EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ejaculation-, *ejaculation*
English-Thai: Nontri Dictionary
ejaculation(n) การอุทาน,การพุ่งออกมา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ejaculationการหลั่งของน้ำกาม,การหลั่งน้ำกาม,การหลั่งน้ำอสุจิ,การหลั่งอสุจิ [การแพทย์]
Ejaculation, Absentการหลั่งน้ำกามไม่มี [การแพทย์]
Ejaculation, Delayedการหลั่งน้ำกามช้า [การแพทย์]
Ejaculation, Prematureการหลั่งน้ำกามเร็ว,น้ำกามเคลื่อนเร็ว,การหลั่งน้ำอสุจิเร็วเกินไป,การหลั่งน้ำกามก่อนเวลา,การหลั่งน้ำกามเร็ว [การแพทย์]
Ejaculation, Retardedการไม่สามารถหลั่งน้ำกามในช่องคลอด,การไม่สามารถหลั่งน้ำกามในช่องคลอด [การแพทย์]
Ejaculation, Retrogradeการหลั่งน้ำอสุจิย้อนเข้ากระเพาะปัสสาวะ,น้ำกามย้อนกลับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ejaculationHowever, it seems that just because it's a 'low risk day' doesn't mean that you won't get pregnant from intravaginal ejaculation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหลั่งน้ำอสุจิ[kān lang nām asuji] (n, exp) EN: ejaculation  FR: éjaculation [f]
การหลั่งน้ำอสุจิเร็วผิดปกติ[kān lang nām asuji reo phit pakati/pokkati] (n, exp) EN: premature ejaculation   FR: éjaculation précoce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EJACULATION IY0 JH AE2 K Y UW0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ejaculation (n) ˈɪʤˌækjulˈɛɪʃən (i1 jh a2 k y u l ei1 sh @ n)
ejaculations (n) ˈɪʤˌækjulˈɛɪʃənz (i1 jh a2 k y u l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射精[shè jīng, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄥ, ] ejaculation; to ejaculate, #31,163 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ejakulation {f}; Samenerguss {m} | Ejakulationen {pl} | vorzeitiger Samenergussejaculation | ejaculations | premature ejaculation (PE) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エヤクラチオン[eyakurachion] (n) ejaculation [Add to Longdo]
スキーン腺[スキーンせん, suki-n sen] (n) Skene's gland (possibly responsible for female ejaculation) [Add to Longdo]
パイ擦り;パイ刷り(iK)[パイずり, pai zuri] (n) (col) (vulg) (uk) breast fucking; ejaculation between or on breasts; titty fuck [Add to Longdo]
外出し[そとだし, sotodashi] (n) extravaginal ejaculation [Add to Longdo]
顔射;顔謝[がんしゃ, gansha] (n,vs) ejaculation onto partner's face [Add to Longdo]
口内謝(iK)[こうないしゃ, kounaisha] (n,vs) (See 口内射精) ejaculation in the mouth [Add to Longdo]
射精[しゃせい, shasei] (n,vs,adj-no) ejaculation [Add to Longdo]
精通[せいつう, seitsuu] (n,vs) (1) acquaintance; having knowledge; being expert; being versed in; conversant; (2) first ejaculation; (P) [Add to Longdo]
早漏[そうろう, sourou] (n) premature ejaculation [Add to Longdo]
打っ掛け[ぶっかけ, bukkake] (n) (1) (uk) (sl) splashing on; splashing at; (2) (See 打っ掛け蕎麦) dish made by pouring broth over something (esp. bukkakesoba); (3) (vulg) ejaculation onto someone's face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ejaculation
   n 1: an abrupt emphatic exclamation expressing emotion [syn:
      {ejaculation}, {interjection}]
   2: the discharge of semen in males

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top