ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eiderdown

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eiderdown-, *eiderdown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eiderdown[N] ขนหน้าอกของเป็ดไอเดอร์, Syn. duvet, quiltsheet
eiderdown[N] ผ้านวมหรือผ้าห่มที่บุด้วยขนของเป็ดไอเดอร์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้านวม[N] quilt, See also: eiderdown, Syn. ผ้าห่มนวม, Example: แม่ชอบซื้อผ้านวมมาเก็บไว้ สำหรับต้อนรับแขกหรือญาติๆ ที่มาค้างที่บ้าน, Count unit: ผืน, Thai definition: เรียกผ้าห่มที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน ให้ความอบอุ่นมากกว่าผ้าห่มทั่วไป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eiderdown    (n) ˈaɪdədaun (ai1 d @ d au n)
eiderdowns    (n) ˈaɪdədaunz (ai1 d @ d au n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daunendecke {f} | Daunendecken {pl}eiderdown quilt | eiderdown quilts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛け布団;掛布団;掛け蒲団;掛蒲団[かけぶとん, kakebuton] (n) bed cover; coverlet; quilt; comforter; eiderdown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eiderdown
   n 1: a soft quilt usually filled with the down of the eider
      [syn: {eiderdown}, {duvet}, {continental quilt}]
   2: down of the eider duck

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top