ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egr

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egr-, *egr*
English-Thai: Longdo Dictionary
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., S. wire transfer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egret[N] นกกระยางชนิดหนึ่ง
egress[N] การออกไปข้างนอก (คำทางการ), Syn. emergence, escape
egress[N] ทางออก, Syn. doorway, passage
egress[N] สิทธิในการออกไปข้างนอก (คำทางการ)
egregious[ADJ] ชั่วร้าย, See also: เลวทราม, Syn. flagrant, outrageous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egrabbr. erythrocyte glutathione reductase
egregious(อิกรี'เจิส) adj. เลวระยำ,อย่างมหันต์., See also: egregiousness n. ดูegregious
egress(อี'เกรส) n. การออกไปข้างนอก,ลัทธิในการออก vi. (อิเกรส') ออก,ออกไป, See also: egression n.
egret(อี'เกรท,เอก'กริท) n. นกกระยาง,ขนนกกระยาง
allegretto(แอลลิเกรท' โท) adj., n. (pl. -tos) ซึ่งมีจังหวะเบาและค่อนข้างเร็ว (ดนตรี) , - n. จังหวะที่เบาและค่อนข้างเร็ว
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
begrudge(บิกรัดจฺ') {begrudged,begrudging,begrudges} vt. อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์,บ่นว่า,ต่อว่า, See also: begrudging adj. ดูbegrudge
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
bush telegraphn. ข่าวที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
egregious(adj) มากมายใหญ่โต,เหลือเกิน,มหันต์
egret(n) นกกระยาง
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
begrudge(vt) อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์
bridegroom(n) เจ้าบ่าว
cablegram(n) โทรเลขข้ามทะเล
degradation(n) การลดชั้น,การปลด,การถอดยศ,การลดตำแหน่ง
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
degree(n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EGR system; exhaust-gas recirculation systemระบบอีจีอาร์, ระบบหมุนเวียนไอเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
egress๑. สิทธิที่จะออกไป๒. ทางออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
egressive airstreamกระแสลมออก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาง[N] egret, Syn. กระยาง, นกยาง, Example: นกกระยางจำนวนมากกำลังหาอาหารอยู่ในบึงน้ำ, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก มีหลายชนิด
กระยาง[N] heron, See also: egret, Syn. ยาง, นกยาง, นกกระยาง, Example: นกกระยางจิกปลากินอยู่ในนา, Count unit: ตัว
นกกระยาง[N] egret, See also: bittern, Syn. นกยาง, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
นกยาง[N] egret, See also: bittern, egret, Syn. นกกระยาง, Example: นกยางเป็นสัตว์ที่มีขนขาวงามมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บูรณา[n.] (būranā) EN: integration   FR: intégration [f]
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranā kān rūam nūay) EN: grouping separated units together ; integration   
บูรณาการย้อนกลับ(ทางเศรษฐกิจ)[n. exp.] (būranā kān yønklap (thāng sētthakit)) EN: backward integration   
ชิป[n.] (chip) EN: chip   FR: microprocesseur [m] ; circuit intégré [m]
ดีกรี[n.] (dīkrī) EN: degree ; class   
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadībandit) EN: doctor ; doctor's degree   
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity   FR: unité [f]
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance

CMU English Pronouncing Dictionary
EGRET    EH1 G R AH0 T
EGRESS    IH0 G R EH1 S
EGREGIOUS    IH0 G R IY1 JH AH0 S
EGREGIOUSLY    IH0 G R IY1 JH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egret    (n) ˈiːgrɛt (ii1 g r e t)
egress    (n) ˈiːgrɛs (ii1 g r e s)
egrets    (n) ˈiːgrɛts (ii1 g r e t s)
Egremont    (n) ˈɛgrɪmɒnt (e1 g r i m o n t)
egresses    (n) ˈiːgrɛsɪz (ii1 g r e s i z)
egregious    (j) ˈɪgrˈiːʤɪəʳs (i1 g r ii1 jh i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白鹭[bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, ] egret, #26,541 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
begreifen(vt) |begriff, hat begriffen| เข้าใจ, See also: S. verstehen, nachvollziehen, fassen
begründen(vt) |begründete, hat begründet| ให้เหตุผล เช่น Mit diesen Worten begründete Burkhard das

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
あれだけ(P);あんだけ(P)[, aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P) [Add to Longdo]
あんなに[, annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
それこそ[, sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
システムインテグレーション[しすてむいんてぐれーしょん, shisutemuintegure-shon] system integration [Add to Longdo]
システムインテグレータ[しすてむいんてぐれーた, shisutemuintegure-ta] system integrator [Add to Longdo]
システム統合[システムとうごう, shisutemu tougou] system integration [Add to Longdo]
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] data integrity [Add to Longdo]
データ完全性[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] data integrity [Add to Longdo]
ネットワーク統合[ネットワークとうごう, nettowa-ku tougou] network integration [Add to Longdo]
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top