ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egomania

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egomania-, *egomania*
Possible hiragana form: えごまにあ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egomanian. ความเป็นแก่ตัวอย่างร้ายแรง, See also: egomaniac n. ดูegomania egomaniacal n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egomaniaการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างมากผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมจะเขียนเกี่ยวกับนักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่จะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
I've waited long enough for this egomaniac.ผมรอมานานเกินพอแล้ว Superhero Movie (2008)
I signed up for this class to learn something, not to be a punching bag for an egomaniac with a paintbrush!ฉันลงเรียนในคลาสนี้ เพื่อจะเรียนรู้บางอย่าง ไม่ใช่มาเป็นกระสอบทราบ สำหรับคนโอหัง The Art of Making Art (2011)
Ellswood called him "an egomaniac with a violent streak."เอลส์เรียกว่าเขา"เป็นคนอัตตาสูง และนิยมความรุนแรง" The Penelope Papers (2011)
There's the psycho egomaniac and the power maniac.พวกโรคจิตหลงตัวเอง กับพวกบ้าพลัง The Green Hornet (2011)
- You're an egomaniac.- นายมันพวกหลงตัวเอง The Green Hornet (2011)
Tell you what else I see -- a disgraced egomaniac who's playing an unorthodox game of "Capture the Flag."ผมยังเห็นอย่างอื่นอีก ศักดิ์ศรี ความหยิ่งยโส คนที่กำลังเล่นเกมส์นอกรีต ตามหาธง Identity Crisis (2012)
A self-obsessed egomaniac on the run for 5 centuries.หมกมุ่นอยู่กับการวิ่งหนีมา 5 ศตวรรษ She's Come Undone (2013)
Because they might see exactly what he is, a cold, sleazy, egomaniacal, old fake not worth meeting with.- ไม่มีเหตุผลที่คุณจะ... เพราะใครๆ อาจเห็นอย่างที่เป็นจริงๆ คนเสแสร้ง หลงตัวเอง ปลิ้นปล้อน เย็นชา ไม่คู่ควรจะต้องเจอในชีวิต Rules Don't Apply (2016)
They said I'm an intolerable egomaniac.พวกเขาหาว่าฉันมันหลงตัวเองสังคมรังเกียจ Sing (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
EGOMANIAC    IY2 G OW0 M EY1 N IY0 AE0 K

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  egomania
      n 1: an intense and irresistible love for yourself and concern
           for your own needs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top