ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eggshell

EH1 G SH EH2 L   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eggshell-, *eggshell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eggshell[ADJ] บอบบาง, See also: แตกง่าย, Syn. brittle, fragile, frail
eggshell[N] เปลือกไข่

English-Thai: Nontri Dictionary
eggshell(n) เปลือกไข่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eggshellsเปลือกไข่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'll tell you: eggshells and Miracle-Gro.อืมมม ฉันมีเคล็ดลับ ใช้เน็กเชลส์ กับ มิราเคิลโกร American Beauty (1999)
Water them, pull the males, throw a little eggshells on them, every now and then.รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย Alpha Dog (2006)
No, and neither are you. (scoffs) why are you walking on eggshells?ไม่ แล้วลูกก็จะไม่บอกด้วย ทำไมแม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยขนาดนั้น Smiles of a Summer Night (2007)
Eggshell white. Bold lettering. Double embossed.เหมือนเปลือกไข่ที่บอบบาง Just Business (2008)
Oh, and put that away. eggshell gives me a migraine.เอามันออกไปไกลๆเลย เห็นแล้วอย่างจะอ๊วก Summer Kind of Wonderful (2008)
The guy's walking on eggshells every minute of the day, just waiting for the hammer to drop.ชายหนุ่มเดิน อยู่บนเปลือกไข่ ในทุกนาทีของแต่ละวัน รอคอยใครสักคนทุบไข่แตก The Gift (2009)
You walking on eggshells around meนายคอยระมัดระวังมาอยู่ใกล้ๆฉัน Brave New World (2010)
You walk on eggshells, you and the children.คุณระวังตัวสุดๆ ทั้งคุณและลูก 25 to Life (2010)
Removing the metal plate will be like removing half an eggshell without cracking the rest of the shell.ถ้าจะให้เอาออก มันก็เหมือนให้ค่อยๆเลาะ เอาเปลือกไข่ออกครึ่งฟอง Out of the Chute (2011)
Eggshells. But we didn't think much of it at the time.อาจเกิดอะไรก็ได้ ซิกเซอร์อาจโจมตีพวกเขา Instinct (2011)
A-and I walk around on eggshells for days, not knowing which end is up.แล้วผมก็เดาไม่ถูกเลย ว่ามันเกิดอะไรขึ้น Women and Death (2012)
Right now, we're trying to decide between eggshell and soft mint for the walls.ตอนนี้ เรากำลังตัดสินใจ ระหว่างเปลือกไข่กับใบมิ้นท์บนผนังน่ะ See Ya (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือกไข่[N] eggshell, Example: ไข่ปลาบางชนิดมีช่องระหว่างเปลือกไข่และตัวอ่อนภายในไข่กว้างเพื่อช่วยให้ไข่ลอยน้ำได้, Thai definition: ส่วนนอกของฟองไข่ของสัตว์บางประเภท เช่น นก งู มีลักษณะแข็งแต่เปราะ หุ้มส่วนที่เป็นของเหลวซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นตัวต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลือกไข่[n. exp.] (pleūak khai) EN: eggshell   FR: coquille d'oeuf [f] ; coquille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EGGSHELL    EH1 G SH EH2 L
EGGSHELLS    EH1 G SH EH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eggshell    (n) ˈɛgʃɛl (e1 g sh e l)
eggshells    (n) ˈɛgʃɛlz (e1 g sh e l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛋壳[dàn ké, ㄉㄢˋ ㄎㄜˊ, / ] eggshell, #26,938 [Add to Longdo]
薄胎瓷器[bó tāi cí qì, ㄅㄛˊ ㄊㄞ ㄘˊ ㄑㄧˋ, ] eggshell china [Add to Longdo]
鸡蛋壳儿[jī dàn ké r, ㄐㄧ ㄉㄢˋ ㄎㄜˊ ㄖ˙, / ] eggshell [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eierschale {f} | Eierschalen {pl}eggshell | eggshells [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鳥の子[とりのこ, torinoko] (n) (1) bird's egg (esp. a chicken egg); (2) chick; baby bird (esp. a baby chicken); (3) (abbr) (See 鳥の子紙) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy); (4) (abbr) (See 鳥の子色) eggshell (colour); (5) (abbr) (See 鳥の子餅) red and white oval rice cakes [Add to Longdo]
鳥の子紙[とりのこがみ, torinokogami] (n) (See 雁皮・1) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy) [Add to Longdo]
鳥の子色[とりのこいろ, torinokoiro] (n) eggshell (colour) [Add to Longdo]
卵;殻;稃[かい;かいご(卵), kai ; kaigo ( tamago )] (n) (arch) egg; eggshell [Add to Longdo]
卵の殻[たまごのから, tamagonokara] (n) eggshell [Add to Longdo]
卵殻[らんかく, rankaku] (n) eggshell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eggshell
      n 1: the exterior covering of a bird's egg [syn: {shell},
           {eggshell}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top