ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egghead

EH1 G HH EH2 D   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egghead-, *egghead*, egghea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egghead[N] ผู้มีปัญญา (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนฉลาดมากและสนใจแต่เรื่องวิชาการ, Syn. intellectual, sage
egghead[SL] คนมีความรู้, See also: คนเก่ง
egghead[SL] คนที่มีไหวพริบ
egghead[SL] คนหัวล้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egghead(เอก'เฮด) n. ผู้มีปัญญา,ปัญญาชน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, egghead, let me bring you up to date on what's... excuse me.-ฟังนะ สติเฟื่อง ผมจะบอกให้ว่าอะไร.. -เดี๋ยวๆ Day of the Dead (1985)
For an egghead, you're pretty dumb.สำหรับเพื่อนเนิร์ดงี่เง่าที่น่ารัก Wild Reeds (1994)
Why is it the egghead position that aliens are always benign?ทำไมมันจึงเป็นตำแหน่งปัญญาชนว่า มนุษย์ต่างดาวมีความอ่อนโยนอยู่เสมอ? Contact (1997)
Do I look like an egghead?เราดูเหมือนเด็กบ้าเรียนมั๊ย Seven Years in Tibet (1997)
-brush them! -I'm just joking with you, egghead!พ่อล้อเล่นน่ะ เจ้าหัวกลม Frailty (2001)
I ain't done arranging your flowers yet, egghead.ฉันยัง ไม่ได้ดอกไม้จากนายเลย, พ่อหัวไข่ Fantastic Four (2005)
Forget about it, egghead.ลืมมันเถอะ, หัวไข่. Fantastic Four (2005)
Grade-a egghead. Got it. What do you want me to do with him?จะให้ผมทำอะไรกับอัจฉริยะคนนี้ Chuck Versus the Sandworm (2007)
Look, kid, it's out of our hands. It's up to the eggheads now.ฟังนะ,ไอ้หนู มันอยู่เกินความสามารถของเรา ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับพวกหัวกะทิแล้ว Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
You have to promise me that you will not let my genius, egghead brother get hurt.คุณต้องสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้พี่ชายอัจฉริยะ จอมกวนของฉันเป็นอะไรไป G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You are such an egghead.นายมันกวนจริงๆ Wheels (2009)
What, did his parents know he was gonna grow up to be a fucking egghead?พ่อแม่เขาคงรู้ ว่าเขาโตขึ้นมา จะเฉลียวฉลาดแบบนี้? Blinded by the Light (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
EGGHEAD    EH1 G HH EH2 D
EGGHEAD'S    EH1 G HH EH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egghead    (n) ˈɛghɛd (e1 g h e d)
eggheads    (n) ˈɛghɛdz (e1 g h e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eierkopf {m} | Eierköpfe {pl}egghead | eggheads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリ[, interi] (n,adj-no) (abbr) (See インテリゲンチャ) egghead; intelligentsia; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  egghead
      n 1: an intellectual; a very studious and academic person; "in
           spite of her love of reading she denied being an egghead"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top