ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egg roll

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egg roll-, *egg roll*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egg rollไข่ (แป้งผสมไข่) หุ้มเนื้อทอดผสมหน่อไม้ หัวหอมและอื่น ๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The egg rolls are good, but not that good.ไข่ม้วนก็ดี แต่ว่า ไม่ค่อย ถึงดีขนาดเท่าไร The Story of Us (1999)
The egg rolls are fantastic!ไข่ม้วนแหละสุดยอด! The Story of Us (1999)
-Everything you want in an egg roll!- ไข่ม้วนของเขามีครบทุกรสแหละ! The Story of Us (1999)
Announced a new line of microwave egg rolls?ประกาศสินค้าประเภท ปอเปี๊ยะทอดไมโครเวฟตัวใหม่เหรอ? Ratatouille (2007)
The White House Easter Egg Roll is next Monday. Maybe if you're not...@@ ทำเนียบขาวจะมีงานอีสเตอร์ วันจันทร์หน้า หากว่าท่านไม่... National Treasure: Book of Secrets (2007)
We hope you're enjoying the White House Easter Egg Roll.เราหวังว่าท่านจะสนุกกับ งานอีสเตอร์ที่นี่. National Treasure: Book of Secrets (2007)
I've never been to an Easter Egg Roll. It's kind of sweet.ฉันไม่เคยได้หาไข่อีสเตอร์เลย น่ารักดีนะ National Treasure: Book of Secrets (2007)
When will you do egg rolls for me?นานต้องขอบคุณฉัน พวกนั้นจะฆ่านาย Gomorrah (2008)
And, uh, don't forget the egg rolls.และ อ่า อย่าลืมไข่ม้วนล่ะ The Grandfather (2009)
This looks great. And you remembered the egg rolls.มันดูดีมาก และคุณยังจำไข่ม้วนได้ไหม The Grandfather (2009)
Do you want egg roll?คุณต้องการไข่กระทะใช้มัย Static (2010)
Egg rolls, dumplings, bottomless wok, and you get your picture taken on the big marble horse out front.ใช่ ปอเปี๊ยะ ซาลาเปา อาหารทอดนับไม่ถ้วน ใช่ และนายได้ถ่ายรูป บนม้าหินอ่อนตัวโตข้างหน้า The Large Hadron Collision (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปอเปี๊ยะทอด[n. exp.] (pøpīa thøt) EN: egg rolls   FR: pâté impérial [m] ; crêpe chinoise fracie [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
春卷[chūn juǎn, ㄔㄨㄣ ㄐㄩㄢˇ, ] egg roll; spring roll, #41,079 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  egg roll
      n 1: minced vegetables and meat wrapped in a pancake and fried
           [syn: {egg roll}, {spring roll}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top