ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egest

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egest-, *egest*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egest(อีเจสทฺ') vt. ปล่อยออก,ขับออก, See also: egestion n. ดูegest egestive adj. ดูegest
egesta(อีเจส'ทะ) n. มูล,ของเสียจากร่างกาย, See also: egestion n. egestive adj.

German-Thai: Longdo Dictionary
Liegestuhl(n) |der, pl. Liegestühle| เก้าอี้ผ้าใบ, เก้าอี้ชายหาด
Image:

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egest
   v 1: eliminate from the body; "Pass a kidney stone" [syn:
      {excrete}, {egest}, {eliminate}, {pass}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

egest

 


  

 
egest
 • (อีเจสทฺ') vt. ปล่อยออก,ขับออก ###SW. egestion n. ดูegest egestive adj. ดูegest [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
edgiest, ageist, egoist, exert, edges, erst, guest, egret, EST, est, Elset, Egbert, Ernest, Agosto, Aguste, East, ages, aghast, east, eggs, egos, ekes, gist, gust, jest, exes, exit, ingest, digest, hugest, sagest, exist, quest, August, august, edge's, age's, egg's, ego's, egis's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top