ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ega

   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ega-, *ega*
Possible hiragana form: えが
English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egad[INT] คำอุทานแสดงความตกใจหรือแปลกใจ (คำโบราณ), See also: คุณพระช่วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ega(อีจีเอ) ย่อมาจาก enhanced graphics adapter (แปลว่า ตัวปรับต่อภาพเพิ่มความคม) เป็นมาตรฐานการแสดงภาพกราฟิกบนจอภาพซึ่งบริษัทไอบีเอ็มพัฒนาใช้อยู่ก่อน ในปัจจุบัน จอภาพได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีชื่อเป็นที่นิยม เรียกกันว่า วีจีเอ (VGA) และ ซุเปอร์วีจีเอ (SVGA) ซึ่งจะสามารถแสดงสีที่สวยกว่า กับทั้งมีความคมชัดมากกว่า ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
egad(อิแกด') interj. โอ้โฮ! พระเจ้าช่วย!
egalitarian(อิแกลลิแทร์'เรียน) adj. เกี่ยวกับความเสมอภาคของมวลมนุษย์ -n. ผู้ยึดหลักความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคน., See also: egalitarianism n. ดูegalitarian
egalite(เอกะลีเท') n.,Fr. ความเสมอภาค
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
acromegalic(แอคโรมิแกล' ลิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ acromegaly คนที่เป็น acromegaly
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.
aggregation(แอกริเก' เชิน) n. กลุ่มรวม, ภาวะที่รวมเป็นกลุ่ม, Syn. collection, group)

English-Thai: Nontri Dictionary
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
aggregate(n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม
aggregate(vt) รวบรวม,สรุป,ไหลไปรวมกัน
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
began(vt) pt และ pp ของ begin
bodega(n) ร้านขายของชำ,โรงเก็บของ
congregate(vi) รวมกัน,ออกัน,ชุมนุมกัน,จับกลุ่มกัน
congregation(n) การรวมกัน,การจับกลุ่มกัน,การชุมนุม,กลุ่มคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EGA (enhanced graphics adapter)อีจีเอ (ตัวปรับภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EGA (enhanced graphics adapter)อีจีเอ (ตัวปรับภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
egalitarianismสมภาคนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Barry Egan.แบร์รี่ อีแกน Punch-Drunk Love (2002)
Thank you very much. I'm well. My name is Barry Egan.ขอบคุณมาก ฉันสบายดี ฉันชื่อ แบร์รี่ อีแกน Punch-Drunk Love (2002)
- Barry Egan.แบร์รี่ อีแกน Punch-Drunk Love (2002)
Hi, this is Barry Egan.ไฮ นี่แบร์รี่ อีแกน Punch-Drunk Love (2002)
This is Barry Egan. I'm calling about what took place the other night.นี่แบร์รี่ ฉันโทรมาเรื่อง ที่ เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อน Punch-Drunk Love (2002)
- This is Barry Egan.นี่แบร์รี่ อีแกน Punch-Drunk Love (2002)
Barry Egan's on the other line. He wants to talk to a supervisor.แบร์รี่ อีแกนอยู่อีกสาย เขาต้องการคุยกับหัวหน้า Punch-Drunk Love (2002)
My name's Barry Egan. I called your service--ผมชื่อ แบร์รี่ อีแกน ฉันโทรมาใช้บริการ... Punch-Drunk Love (2002)
I'm Barry Egan!ฉันแบร์รี่ อีแกน! Punch-Drunk Love (2002)
[The sight of our smile, Romance Picture] (futari no egao, renal shashin)renai shashin) Heavenly Forest (2006)
Bonyari omoidashite yo Hora boku no karadajyu egao no kimiga irukaraHora boku no karadajyu egao no kimiga irukara{\i Koizora (2007)
Ltsudemo sagashite shimau, dokka ni kimi no egao wo I always end up looking for your smile, to appear somewhereฉันเฝ้าตามหาทุกหนทุกแห่ง หวังเพียงได้พบรอยยิ้มของเธอ Itsudemo sagashite shimau, dokka ni kimi no egao wo 5 Centimeters Per Second (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฟผ.[N] The Electricity Generating Authority of Thailand, See also: EGAT, Syn. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย[N] The Electricity Generating Authority of Thailand, See also: EGAT, Syn. กฟผ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   

CMU English Pronouncing Dictionary
EGAN    IY1 G AH0 N
EGALDEY    IY1 G AH0 L D EY0
EGALITARIAN    IH0 G AE2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N
EGALITARIANISM    IY0 G AE2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egalitarian    (n) ˈɪgˌælɪtˈɛəʴrɪəʴn (i1 g a2 l i t e@1 r i@ n)
egalitarians    (n) ˈɪgˌælɪtˈɛəʴrɪəʴnz (i1 g a2 l i t e@1 r i@ n z)
egalitarianism    (n) ˈɪgˌælɪtˈɛəʴrɪəʴnɪzəm (i1 g a2 l i t e@1 r i@ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平均主义[píng jūn zhǔ yì, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] egalitarianism, #35,454 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Regal(n) |das, pl. Regale| ชั้นวางของ
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Talent, Related: begeben

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
egal {adv} | egal was es kostetnever mind | never mind the expense [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[エム, emu] (n) (1) (abbr) letter 'M'; (2) Mega; (3) (col) (ant [Add to Longdo]
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
セガ[せが, sega] Sega [Add to Longdo]
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn [Add to Longdo]
データ群[データぐん, de-ta gun] data aggregate, data constellation [Add to Longdo]
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ネゲート[ねげーと, nege-to] negate (vs) [Add to Longdo]
メガ[めが, mega] mega-, 10**6, M [Add to Longdo]
メガバイト[めがばいと, megabaito] MegaByte [Add to Longdo]
メガヘルツ[めがへるつ, megaherutsu] megahertz, MHz [Add to Longdo]
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
描く[えがく, egaku] -malen, skizzieren, schildern, beschreiben [Add to Longdo]
笑顔[えがお, egao] laechelndes_Gesicht, froehliches_Gesicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top