ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effusively

IH0 F Y UW1 S IH0 V L IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effusively-, *effusively*, effusive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effusively[ADV] อย่างพรั่งพรู, See also: อย่างท่วมท้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is rhythmical, humorous and effusively sentimental.มีจังหวะสนุกสนาน และความซาบซึ้งพรั่งพรูออกมา Nodame Cantabile: The Movie II (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรั่งพรู[ADV] effusively, See also: gushingly, Syn. พรั่ง, พรู, Example: ขณะนั่งดูอัลบั้ม ความทรงจำต่างๆ มันไหลพรั่งพรูเข้ามาไม่ขาดสาย, Thai definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น
พรั่งพรู[ADV] effusively, See also: gushingly, Syn. พรั่ง, พรู, Example: ขณะนั่งดูอัลบั้ม ความทรงจำต่างๆ มันไหลพรั่งพรูเข้ามาไม่ขาดสาย, Thai definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFUSIVELY    IH0 F Y UW1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effusively    (a) ˈɪfjˈuːsɪvliː (i1 f y uu1 s i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  effusively
      adv 1: in an effusive manner; "the critics praised her
             effusively"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top