ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effusive

EH1 F Y UW0 S IH0 V   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effusive-, *effusive*
Possible hiragana form: えっふしう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effusive[ADJ] ซึ่งพรั่งพรูออกมา (อารมณ์, คำพูด, การเขียน), Syn. gushy, unrestrained
effusively[ADV] อย่างพรั่งพรู, See also: อย่างท่วมท้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effusive(อิฟิว'ซิฟว) adj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งซึมออก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง,พรั่งพรูออก (อารมณ์), See also: effusiveness n. ดูeffusive, Syn. overflowing

English-Thai: Nontri Dictionary
effusive(adj) เทออก,ซึ่งล้นออก,ซึ่งซึมออก,ซึ่งไหลออก,ซึ่งพรั่งพรูออกมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, I can't mention you in my Nobel acceptance speech, but when I get around to writing my memoirs, you can expect a very effusive footnote and perhaps a signed copy.จะให้กล่าวในสุนทรพจน์ รับรางวัลโนเบลไม่ได้หรอกนะ แต่ฉันเขียนอัตตชีวประวัติเมือไหร่... อาจมีเชิงอรรถถึงนายจนยาวเหยียด... The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
It is rhythmical, humorous and effusively sentimental.มีจังหวะสนุกสนาน และความซาบซึ้งพรั่งพรูออกมา Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
You were so effusive about Daniel,You were so effusive about Daniel, Charade (2011)
It seems like he's just being effusive, because he is.เหมือนกับรักที่มันท่วมท้นเหลือเกิน เพราะเขาเป็นคนแบบนั้น Stealing Home (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรั่งพรู[ADV] effusively, See also: gushingly, Syn. พรั่ง, พรู, Example: ขณะนั่งดูอัลบั้ม ความทรงจำต่างๆ มันไหลพรั่งพรูเข้ามาไม่ขาดสาย, Thai definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น
พรั่งพรู[ADV] effusively, See also: gushingly, Syn. พรั่ง, พรู, Example: ขณะนั่งดูอัลบั้ม ความทรงจำต่างๆ มันไหลพรั่งพรูเข้ามาไม่ขาดสาย, Thai definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFUSIVE    EH1 F Y UW0 S IH0 V
EFFUSIVELY    AH0 F Y UW1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effusive    (j) ˈɪfjˈuːsɪv (i1 f y uu1 s i v)
effusively    (a) ˈɪfjˈuːsɪvliː (i1 f y uu1 s i v l ii)
effusiveness    (n) ˈɪfjˈuːsɪvnəs (i1 f y uu1 s i v n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
溢れんばかり[あふれんばかり, afurenbakari] (adj-no) overflowing; effusive; exuberant; bountiful [Add to Longdo]
感情むき出し;感情剥き出し;感情むきだし[かんじょうむきだし, kanjoumukidashi] (n,adj-no) effusiveness; gushing; shrillness [Add to Longdo]
噴出岩[ふんしゅつがん, funshutsugan] (n) (See 火山岩) extrusive rock; effusive rock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effusive
   adj 1: uttered with unrestrained enthusiasm; "a novel told in
       burbly panting tones" [syn: {burbling}, {burbly},
       {effusive}, {gushing}]
   2: extravagantly demonstrative; "insincere and effusive
     demonstrations of sentimental friendship"; "a large gushing
     female"; "write unrestrained and gushy poetry" [syn:
     {effusive}, {gushing(a)}, {gushy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top