ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effortlessly

EH1 F ER0 T L AH0 S L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effortlessly-, *effortlessly*, effortless
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the fun's about to end, Jean Claude, because while we've been standing around chatting, our other master spy has been effortlessly breaching your compound's security.ดี, เรื่องสนุกกำลังจะจบ Jean Claude เพราะว่าขณะที่พวกเรากำลังยืนคุยอยู่นี่ สายลับอีกคนของเรา กำลังเจาะเข้า Chuck Versus the Zoom (2011)
The effortlessly win the game, right?ชนะเกมนี้แบบง่ายๆใช่ไหม Ip Man 2 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาน[ADV] as easy as pie, See also: effortlessly, comfortably, pleasantly, Syn. หมูๆ, กล้วยๆ, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ยากลำบาก, Example: เขาทำงานนี้ได้อย่างหวานๆ, Thai definition: ง่าย, สะดวก

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFORTLESSLY    EH1 F ER0 T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effortlessly    (a) ˈɛfətləsliː (e1 f @ t l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effortlessly
   adv 1: without effort or apparent effort; "she danced gracefully
       and effortlessly"; "swallows gliding effortlessly through
       the air"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top