ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effing

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effing-, *effing*, eff
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effing[SL] คำเลี่ยงของคำว่า fucking

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFINGER    EH1 F IH0 NG ER0
EFFINGHAM    EH1 F IH0 NG AH0 M
EFFINGHAM    EH1 F IH0 NG HH AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effing    (v) ˈɛfɪŋ (e1 f i ng)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top