ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effervescent

EH2 F ER0 V EH1 S AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effervescent-, *effervescent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effervescent(adj) ซึ่งมีฟอง, See also: เป็นฟอง, ซึ่งออกเป็นฟอง, ที่ผุดเป็นฟอง, Syn. bubbly, carbonated, Ant. flat
effervescent(adj) ที่มีชีวิตชีวา, See also: ที่มีความกระตือรือร้น, ที่ตื่นเต้นดีใจ, Syn. exuberant, high-spirited, vivacious

English-Thai: Nontri Dictionary
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effervescent Powdersยาผงฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Productsยาชนิดละลายน้ำแล้วเกิดฟองฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Saltเกลือฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Solutionน้ำยาฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Tabletsยาเม็ดแบบพลุ่งเป็นฟอง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFERVESCENT EH2 F ER0 V EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effervescent (j) ˌɛfəvˈɛsnt (e2 f @ v e1 s n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brausepulver {n}effervescent powder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
気力横溢[きりょくおういつ, kiryokuouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effervescent
   adj 1: used of wines and waters; charged naturally or
       artificially with carbon dioxide; "sparkling wines";
       "sparkling water" [syn: {sparkling}, {effervescent}]
       [ant: {noneffervescent}, {still}]
   2: (of a liquid) giving off bubbles [ant: {noneffervescent}]
   3: marked by high spirits or excitement; "his fertile
     effervescent mind"; "scintillating personality"; "a row of
     sparkly cheerleaders" [syn: {bubbling}, {effervescent},
     {frothy}, {scintillating}, {sparkly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top