ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efa

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efa-, *efa*
Possible hiragana form: えふぁ
English-Thai: Longdo Dictionary
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
efaabbr. essential fatty acid
applefaced(แอพ'เพิลเฟสทฺ) adj. แก้มยุ้ย
artefact(อาร์ท'ทีแฟคทฺ) n. = artifact
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
befall(บิฟอล') {befell,befallen,befalling,befalls} vt.,vi. บังเกิดขึ้น,เกิดขึ้น
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
deface(ดิเฟส') vt. ทำให้ใบหน้าเสีย,ทำให้เสียโฉม,เอาผิวหน้าออก, See also: defaceable adj. defacement n., Syn. mar
defacto(ดิแฟค'โท) ความจริงแล้ว,ซึ่งมีอยู่จริง
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame

English-Thai: Nontri Dictionary
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
befall(vt) เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค
benefactress(n) สตรีผู้มีพระคุณ
deface(vt) ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูป,ทำให้ไม่สวย,ทำให้นุ่มสลวย
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บ้านสำเร็จรูป [n. exp.] (bān samretrūp) EN: prefab   FR: maison préfabriquée [f]
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (chinsuan samretrūp) EN: precast element   FR: élément préfabriqué [m]
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious   
ดัดสันดาน[v.] (datsandān) EN: correct ; chastise   FR: corriger ; défaire de
เอกสารเก๊[n. exp.] (ēkkasān kē) EN: counterfeit documents   FR: faux document [m] ; document contrefait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EFAW    EH1 F AO0

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
Gefahren(n) |pl.|, See also: die Gefahr
Gefäß(n) |das, pl. Gefäße| ภาชนะ
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
an etw. Gefallen finden(phrase) รู้สึกชอบทำในสิ่งนั้นๆ เช่น an Kartespielen Gefallen finden = ชอบเล่นไพ่
etw. gefallen lassen(phrase) ยอมรับ หรือ ไม่ต่อต้านให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น หรือ ยอมทนให้เกิดขึ้น เช่น Demonstration gefallen lassen = ยอมให้มีการประท้วงเกิดขึ้น
Gefängnis(n) |das, pl. Gefängnisse| คุก
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
アイスフォール[, aisufo-ru] (n) icefall [Add to Longdo]
アイデンティファイ;アイデンテファイ[, aidenteifai ; aidentefai] (n,vs) identify [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アデヤッコ[, adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish [Add to Longdo]
アンチック体[アンチックたい, anchikku tai] (n) antique (typeface) [Add to Longdo]
ウェハ;ウェハー;ウェファ;ウエハー;ウェイファー;ウェイハー[, ueha ; ueha-; uefa ; ueha-; ueifa-; ueiha-] (n) wafer [Add to Longdo]
ウエハース;ウェファース[, ueha-su ; uefa-su] (n) wafers [Add to Longdo]
エレファンタイン[, erefantain] (adj-f) elephantine [Add to Longdo]
エレファントノーズフィッシュ;エレファント・ノーズ・フィッシュ[, erefantono-zufisshu ; erefanto . no-zu . fisshu] (n) elephantnose fish (Gnathonemus petersii) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard [Add to Longdo]
デフォルト[でふぉると, deforuto] default [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
デフォルトデータ[でふぉるとでーた, deforutode-ta] default data [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup) [Add to Longdo]
レファレンス[れふぁれんす, refarensu] reference [Add to Longdo]
初期デフォルト[しょきデフォルト, shoki deforuto] initial default [Add to Longdo]
省略時[しょうりゃくじ, shouryakuji] default [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  epha(h)
  
  1. otuz yedi litrelik eski İbranî tahıl ölçü birimi, efa.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top