ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eer

   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eer-, *eer*
English-Thai: Longdo Dictionary
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eer[SUF] ผู้มีส่วนร่วม
eery[ADJ] น่าขนลุก, See also: ลึกลับ, ประหลาด, Syn. scary, spooky, uncanny
eerie[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าขนลุก, Syn. ghostly, spooky, uncanny, weird
eerie[ADV] น่าขนลุก, See also: น่าหวาดผวา, น่ากลัว, ลึกลับ, ประหลาด, Syn. weirdly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eerie(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
eeromย่อมาจาก electrically erasable read only memory (แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นรอมชนิดหนึ่งซึ่งสามารถนำมาลบและบันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องย้าย ออกมาจากแผงวงจร การบรรจุโปรแกรมใหม่ทำได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า และทำได้สะดวกกว่า อีพรอม (EPROM) มาก มีความหมายเหมือน EAROMดู ROM และ EPROM ประกอบ
eery(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
ameer(อะเมีย') n. amir, -ameerate n.
annoneer(แคนนะเนียร์) n. ทหารปืนใหญ่, See also: cannoneering n. ดูannoneer, Syn. artilleryman
auctioneer(ออคเชินเนียร') n. ผู้ขายทอดตลาด
beer(เบียร์) n. เบียร์ -Phr. (dark beer เบียร์ดำ)
beer gardenสถานที่ดื่มเหล้า มักตกแต่งให้คล้ายสวน
beer hallบาร์หรือสถานรื่นรมย์ที่มีเหล้าดนตรีการเต้นรำและอื่น ๆ
beerhouse(เบียร์'เฮาซฺ) n. สถานที่ดื่มเหล้าเท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
eerie(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
eery(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
beer(n) เบียร์
buccaneer(n) โจรสลัด
career(n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น
career(vi) วิ่งเต้น,ปลิว,ประกอบอาชีพ
charioteer(n) คนขับรถม้า,สารถี
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheer(vi,vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EER (energy efficiency ratio)อีอีดาร์ (ประสิทธิภาพการให้ความเย็น) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )น่ากลัว มีเสียงแหลม ระดับสูงกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้) Pilot (2004)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา) Pilot (2004)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา) Pilot (2004)
( loud, eerie roaring )(เสียงดังและน่ากลัว) Pilot (2004)
Didn't have an inkling. Positively eerie. You see, maam, why there is no meat pie...โดยไม่ต้องขอเลย น่าขนลุกจัง คูณผู้หญิง ทำไมไม่มีพายเนื้อ... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
It's a pretty okay water slide, though. It's called Eerie Canals.มันเป็นโอเคสวย สไลด์น้ำว่า มันเรียกว่าคลองประหลาด Balls of Fury (2007)
Eerie.มันจะเป็นยังไงถ้าเราเอากระสุนปืนใหญ่โยนไปใส่มัน Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
she just sat there, playing with her doll with this kind of eerie calm.เล่นกับตุ๊กตาแบบสงบมากน่าขนลุก Opening Doors (2008)
Tell the boys I want to go to Eersterust, very fast.บอกพวกเค้าว่าผมจะไป เอิร์สทรัส.. อย่างเร็วเลยนะ Invictus (2009)
This feels eerily familiar.รู้สึกรื่นเริงคุ้นๆนะ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
In a macabre tableau that, in four years, Would prove eerily prescient.ไม่น่าเชื่อว่า 4 ปีถัดมา รูปนี้คือการทำนายล่วงหน้า Mattress (2009)
I'm seth eers.ผมเซท เอียร์ส Bad Seed (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eerThe eerie silence struck terror into their hearts.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer   FR: se porter volontaire
บาร์เบียร์[n. exp.] (bā bīa) EN: bar ; beer bar   FR: bar [m] ; bar à bière [m]
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner

CMU English Pronouncing Dictionary
EERIE    IH1 R IY0
EERILY    IH1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eery    (j) ˈɪəʴriː (i@1 r ii)
eerie    (j) ˈɪəʴriː (i@1 r ii)
eerier    (j) ˈɪəʴrɪəʴr (i@1 r i@ r)
eerily    (a) ˈɪəʴrəliː (i@1 r @ l ii)
eeriest    (j) ˈɪəʴrɪɪst (i@1 r i i s t)
eeriness    (n) ˈɪəʴrɪnəs (i@1 r i n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
leer(adj) ว่าง, เปล่า
Himbeere(n) |die, pl. Himbeeren| ลูกราสเบอร์รี่
Erdbeere(n) |die, pl. Erdbeeren| ลูกสตรอเบอร์รี่
Heidelbeere(n) |die, pl. Heidelbeeren| ลูกบลูเบอร์รี่
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
Meer(n) |das, nur Sg.| ทะเล, มหาสมุทร, See also: S. die See,
Stachelbeere(n) |die, pl. Stachelberren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ต้นมีหนามมาก ผลมีสีเขียวหรือเหลืองอ่อน
Energieerhaltungssatz(n) |der, pl. Energieerhaltungssätze| กฏความสมดุลของพลังงาน (ฟิสิกส์)
Meerjungfrau(n) |die, pl. Meerjungfrauen| นางเงือก
teeren(vt) |teerte, hat geteert| ทาน้ำมันดิน, ลาดยางมะตอย เช่น Geteerte Flächen gelten über Wasser bekanntlich als extrem lebensfeindlich.

French-Thai: Longdo Dictionary
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がっかりするな[, gakkarisuruna] (exp) cheer up! [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer [Add to Longdo]
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering [Add to Longdo]
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering [Add to Longdo]
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]
ピアグループ[ぴあぐるーぷ, piaguru-pu] peer group [Add to Longdo]
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top