ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eent

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eent-, *eent*
English-Thai: Longdo Dictionary
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eentabbr. eyes,ears,nose,throat
eighteenth(เอท'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 18
fifteenth(ฟิฟ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่ 15
heentabbr. head eyes,ears,nose,throat
nineteenth(ไนนฺ'ทีนธฺ) adj.,n. ที่สิบเก้า,ส่วนที่สิบเก้า
seventeenth(เซฟ'เวินทีนธฺ) adj.,n.ที่สิบเจ็ด
sixteenth(ซิคซฺ'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 16,หนึ่งใน 16 ส่วนเท่า ๆ กัน.
thirteenth(เธอ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่สิบสาม

English-Thai: Nontri Dictionary
eighteenth(adj) ที่สิบแปด
eighteenth(n 1 ใน) 18,ส่วนที่สิบแปด,ลำดับที่สิบแปด
fifteenth(adj) ที่สิบห้า
fifteenth(n 1 ใน 15, วันที่ 15, อันดับที่) 15
fourteenth(adj) ที่สิบสี่
fourteenth(n) อันดับที่สิบสี่
nineteenth(adj) ที่สิบเก้า
nineteenth(n) อันดับที่สิบเก้า
reenter(vt) สมัครใหม่,กลับเข้าสู่,วกเข้า
seventeenth(adj) ที่เจ็ดสิบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
カラートーン[kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint [Add to Longdo]
スクリーントーン[sukuri-nto-n] (n) screentone; adhesive mechanical tint [Add to Longdo]
リエントラント[rientoranto] (adj-na) {comp} reentrant [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] (n) {comp} pseudo reentrant program [Add to Longdo]
己卯[つちのとう;きぼう, tsuchinotou ; kibou] (n) (See 干支) sixteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
庚辰[かのえたつ;こうしん, kanoetatsu ; koushin] (n) (See 干支) seventeenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
再突入[さいとつにゅう, saitotsunyuu] (n,vs) reentry [Add to Longdo]
再入[さいにゅう, sainyuu] (n,n-pref) re-entry; reentry; readmittance [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] (n) {comp} reentrant subroutine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リエントラント[りえんとらんと, rientoranto] reentrant (an) [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] pseudo reentrant program [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top