ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edv

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edv-, *edv*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edvabbr. end diastolic volume

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
EDV-Anwendung {f} [comp.] | EDV-Anwendungen {pl}computer application | computer applications [Add to Longdo]
EDV-gestütztes Lernen [comp.]computer-based learning [Add to Longdo]
EDV-Katalogisierung {f}computer cataloguing [Add to Longdo]
EDV-Kenntnisse {pl}computer literacy [Add to Longdo]
EDV-Personal {n}liveware [Add to Longdo]
EDV-Verbuchung {f}computer charging [Add to Longdo]
EDV : elektronische DatenverarbeitungEDP : electronic data processing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エドバック[, edobakku] (n) {comp} EDVAC [Add to Longdo]
更紗灯台[さらさどうだん;サラサドウダン, sarasadoudan ; sarasadoudan] (n) (uk) redvein enkianthus (Enkianthus campanulatus) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エドバック[えどばっく, edobakku] EDVAC [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top