ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educe from

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educe from-, *educe from*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา educe from มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *educe from*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
educe from[PHRV] พัฒนา...มาจาก (โดยเฉพาะจากสิ่งที่ไม่สมบูรณ์)
deduce from[PHRV] สรุปจาก, See also: อนุมานจาก, ลงความเห็นจาก, Syn. infer from
reduce from[PHRV] ลดลงจาก, See also: ลดน้อยลง
seduce from[PHRV] ล่อใจหรือจูงใจให้ออกจาก (หรือผละออกจากการหาบางสิ่ง), Syn. entice from, tempt from

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
educe fromWe began to see what we can deduce from it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมานจาก[v. exp.] (anumān jāk) EN: infer from ; deduce from   FR: déduire de

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top