ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

editorialize

EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -editorialize-, *editorialize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
editorialize[VI] เขียนบทบรรณาธิการ, See also: ลงบทความ, ใส่ข้อคิดเห็น

CMU English Pronouncing Dictionary
EDITORIALIZE    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z
EDITORIALIZED    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 editorialize
   v 1: insert personal opinions into an objective statement [syn:
      {editorialize}, {editorialise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

editorialize ( EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z)

 


  

 
editorialize
 • เขียนบทบรรณาธิการ: ลงบทความ, ใส่ข้อคิดเห็น [Lex2]
 • /EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top