ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edit out

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edit out-, *edit out*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา edit out มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *edit out*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edit out[PHRV] ตัดออก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weglassento edit out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edit out
   v 1: cut and assemble the components of; "edit film"; "cut
      recording tape" [syn: {edit}, {cut}, {edit out}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

edit out ( EH1 D AH0 T AW1 T)

 


  

 
edit out
 • ตัดออก[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top