ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edge with

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edge with-, *edge with*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา edge with มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *edge with*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edge with[PHRV] ขลิบด้วย, See also: ใส่ขอบด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
edge withI think that knowledge without common sense counts for nothing.
edge withIt was decided to be the heart that he cut a school clearly an edge with studies at last time.
edge withKnowledge without common sense counts for little.
edge withKnowledge without common sense counts for nothing.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不经一事不长一智[bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄧ ㄓˋ, / ] you can't gain knowledge without practice; wisdom comes from experience [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top