ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edge

EH1 JH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edge-, *edge*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
edgecuterKindly delete the photos.

English-Thai: Longdo Dictionary
EDGE(abbrev) EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, See also: up-to-date, latest, fashionable, Syn. newest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edge(n) ขอบ, See also: ริม, เส้นขอบ, Syn. border, boundary, frontier
edge(n) ขอบหน้าผา
edge(vt) เขยิบ, See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
edge(vi) เขยิบ, See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
edge(n) คมมีด, Syn. blade
edge(n) ความแข็งแรง, See also: ความกระฉับกระเฉง, Syn. energy, vigor
edge(vt) ติดขอบ, See also: ใส่ขอบ
edge(vt) ทำให้คม, Syn. sharpen
edge in(phrv) พูดแทรก, See also: แทรก
edge in(phrv) เคลื่อนไปข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
edge tooln. เครื่องมือตัดขอบ,เครื่องมือมีคม
edger(เอด'เจอะ) n. เครื่องทำขอบ,เครื่องมือทำรอยบนขอบ
edgewaysadj. ไปทางขอบ,หันริมหรือคมออกนอก
edgewiseadj. ไปทางขอบ,หันริมหรือคมออกนอก
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
double-edgedadj. ซึ่งมี2คม,ซึ่งมีความหมาย2นัย,ซึ่งมีจุดประสงค์2 อย่าง
dredge(เดรดจฺ) n. เรือขุดเลน,เครื่องตักตัวอย่าง vt. ขุดเลน,ขุดลอก,ลอก ตักตัวอย่างใต้พื้นน้ำ vt. โปรยด้วยผง,โปรยด้วยแป้ง, See also: dredger n.
fledge(เฟลดจฺ) vt. เลี้ยง (ลูกนก) จนบินได้,ประดับด้วยขนนก,ติดขนนกที่ลูกธนู. vi. มีขนยาวขึ้นสำหรับบิน
fledgeling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก,คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro

English-Thai: Nontri Dictionary
edge(n) ขอบ,ริม,ปาก,สัน,คมมีด,ข้าง,ความคม,เหลี่ยมเขา
edge(vt) หลบหลีก,เลี่ยง,เขยิบ,เคลื่อน,ทำให้คม
edgewise(adv) ด้านข้าง,ทางข้าง,ทางขวาง,หันด้านริมออก
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
dredge(n) เรือขุดเลน,เครื่องขุดทางน้ำไหล
fledge(vt) งอกขึ้น,ติดปีก,ติดขนนก
foreknowledge(n) การรู้ล่วงหน้า,ฌาณ,การเห็นการณ์ล่วงหน้า
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
hedge(n) รั้ว,แนวพุ่มไม้,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,ขอบแดน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edgeเส้นเชื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
edge๑. สัน, เส้นขอบ ๒. เส้นเชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
edge coalสันชั้นถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
edge distanceระยะขอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
edge jointรอยต่อขอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
edge preparation; end preparationการเตรียมขอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
edge seamชั้นถ่านหินชัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
edge weldรอยเชื่อมขอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
edge-to-edge bite; edge-to-edge occlusion; end-to-end bite; end-to-end occlusionการสบแบบปลายฟันชนกัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
edge-to-edge occlusion; edge-to-edge bite; end-to-end bite; end-to-end occlusionการสบแบบปลายฟันชนกัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
edgeเส้นเชื่อม, เส้นที่เชื่อมระหว่างจุดยอดสองจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Edgesด้าน,ขอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
edgeA new shopping mall opened on the edge of town.
edgeA sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.
edgeDon't put the glass near the edge of the table.
edgeHe edged himself into our conversation.
edgeHe edged sideways through the crowd.
edgeHe had a slight edge on his opponent.
edgeHe has a slight edge on you.
edgeHer voice set my nerves on edge.
edgeHe's been feeling a little on edge recently.
edgeHe stood on the edge of the cliff.
edgeHe was edged out of office by a group of younger men.
edgeI'd get a soup plate and then slide the glass very carefully over to the edge of the table, and let the water run into the soup plate - it doesn't have to run onto the floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริมถนน(n) roadside, See also: edge of a road, Syn. ข้างถนน, Ant. กลางถนน, Example: ป้าพาหลานทั้งสองไปยืนดูขบวนเชิดสิงโตและแห่มังกรที่ริมถนน ด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความสุข, Thai Definition: ด้านข้างของถนน
แง่(n) edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai Definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
พนาลี(n) edge of a forest, See also: row of trees, Syn. แนวป่า, Example: ในพนาลี เป็นที่อยู่ของฝูงลิงน้อยใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
ไพรที(n) edge of the roof, Syn. ขอบชายคา, Thai Definition: ที่สุดชายคาชั้นบนต่อกับชายคาชั้นล่าง
ลอยชาย(adv) edges floating, See also: edges flapping about, wear the loincloth with unrolled edges and not fastened up at the ba, Syn. ปล่อยชายผ้า, Example: หล่อนผัดหน้าขาว นุ่งผ้าหางกระรอกลอยชายไหวพะเยิบพะยาบตามจังหวะเดิน
ราวป่า(n) edge of a forest, See also: strip of woods, strip of forest, forest line, boundary of the jungle, Syn. แนวป่า, ชายป่า, ขอบป่า, Example: เสียงใบไม้ร่วงในราวป่าราวกับเสียงดนตรี
ชาย(n) edge, See also: fringe, border, rim, Syn. ปลาย, ริม, ส่วนล่าง, เชิง, Example: ชุดที่ชายกระโปรงยาวลากพื้น ผู้สวมใส่ต้องระวังไม่ให้สะดุดหกล้ม, Thai Definition: ส่วนริมหรือปลายของสิ่งของบางอย่าง, ส่วนที่สุดเขต
ชายกระโปรง(n) hem of a skirt, See also: edge of a skirt, Example: ชายกระโปรงของเธอยาวกรอมเท้า
ชายทุ่ง(n) edge of field, See also: boundary of field, Syn. ทุ่ง, Example: เราเดินเรื่อยๆ มาตามทางในป่าชายทุ่ง
ชายป่า(n) edge of forest, See also: fringe/border of a forest, Example: ควาญช้างมักจะให้ปล่อยช้างหาหญ้ากินเองแถวชายป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวิชชา[awitchā] (n) EN: ignorance ; condition without knowledge  FR: ignorance [f]
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
ใบตอบรับ[bai tøprap] (n, exp) EN: acknowledgement
บัญชีแยกประเภท[banchī yaēk praphēt] (n, exp) EN: ledger  FR: grand-livre [m]
บนบาน[bonbān] (v) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge  FR: faire le voeu de
ชาย[chāi] (n) EN: edge ; end ; frindge ; rim  FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ชายป่า[chāi pā] (n, exp) EN: edge of forest  FR: lisière d'un bois [f]
ชนะอย่างหวุดหวิด[chana yāng wutwit] (v, exp) EN: edge out  FR: gagner sur le fil
เฉือนชนะ[cheūoen chana] (v, exp) EN: edge out  FR: gagner sur le fil
ดาบสองคม[dāp søng khom] (n, exp) EN: two-edged sword

CMU English Pronouncing Dictionary
EDGE EH1 JH
EDGES EH1 JH AH0 Z
EDGER EH1 JH ER0
EDGES EH1 JH IH0 Z
EDGED EH1 JH D
EDGELL EH1 JH AH0 L
EDGETT EH1 JH IH0 T
EDGERLY EH1 JH ER0 L IY0
EDGEWAY EH1 JH W EY2
EDGEMON EH1 JH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edge (v) ˈɛʤ (e1 jh)
edged (v) ˈɛʤd (e1 jh d)
edges (v) ˈɛʤɪz (e1 jh i z)
edgeways (a) ˈɛʤwɛɪz (e1 jh w ei z)
edgewise (a) ˈɛʤwaɪz (e1 jh w ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边缘[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, / ] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline, #5,303 [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] edge of blade, #11,334 [Add to Longdo]
棱角[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner, #24,664 [Add to Longdo]
边沿[biān yán, ㄅㄧㄢ ㄧㄢˊ, 沿 / 沿] edge; fringe, #36,779 [Add to Longdo]
擦边球[cā biān qiú, ㄘㄚ ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, / ] edge ball; touch ball, #39,582 [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] edge of water, #168,730 [Add to Longdo]
水边[shuǐ biān, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄢ, / ] edge of the water; shore or sea, lake or river; seashore [Add to Longdo]
沿儿[yán er, ㄧㄢˊ ㄦ˙, 沿 / 沿] edge (used directly after a noun, e.g. roadside 馬路沿兒|马路沿儿) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flanke {f} | abfallende Flanke | ansteigende Flankeedge | trailing edge | rising edge [Add to Longdo]
Flankendetektor {m}edge detector [Add to Longdo]
Flankenerkennung {f}edge detection [Add to Longdo]
Kante {f}; Zacke {f}; Ecke {f} | Kanten {pl}; Zacken {pl}; Ecken {pl}edge | edges [Add to Longdo]
Randblech {n}edge sheet [Add to Longdo]
Randkontakt {m} | Randkontakt {m} einer Platineedge contact; edge socket | edgeboard contact [Add to Longdo]
Randstecker {m} (einer Platine)edge connector [Add to Longdo]
Schneidzeug {n}edge tool [Add to Longdo]
Spaltenrand {m}edge of a column [Add to Longdo]
Straßenrand {m}edge of the road [Add to Longdo]
Vorteil {m} | jdm. einen Vorteil verschaffenedge | to give someone an edge [Add to Longdo]
Waldrand {m}edge of the woods; edge of the forest; woodside [Add to Longdo]
Bordsteinaufprall {m}edge climb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
くさび形;楔形[くさびがた, kusabigata] (adj-na,n) (uk) wedge-shape [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
つなぎ売り[つなぎうり, tsunagiuri] (n,vs) hedging; hedge selling [Add to Longdo]
アクノリッジ[akunorijji] (n) {comp} acknowledge [Add to Longdo]
アラ[ara] (n) (kanji is U29E8A) saw-edged perch (Niphon spinosus) [Add to Longdo]
アンペラ[anpera] (n) (1) (See アンペラ藺) Machaerina rubiginosa (species of tropical sedge) (may [Add to Longdo]
アンペラ藺[アンペラい;アンペライ, anpera i ; anperai] (n) (uk) (See アンペラ) Machaerina rubiginosa (species of tropical sedge) [Add to Longdo]
インフレヘッジ[infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
右方端[うほうたん, uhoutan] right hand edge [Add to Longdo]
下端[かたん, katan] bottom edge [Add to Longdo]
基準縁[きじゅんえん, kijun'en] reference edge, guide edge [Add to Longdo]
後方端[こうほうたん, kouhoutan] trailing edge [Add to Longdo]
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] acknowledge (ACK) [Add to Longdo]
左方端[さほうたん, sahoutan] left hand edge [Add to Longdo]
始端[したん, shitan] start edge [Add to Longdo]
実現された辺[じつげんされたへん, jitsugensaretahen] realized edge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edge
   n 1: the boundary of a surface [syn: {edge}, {border}]
   2: a line determining the limits of an area [syn: {boundary},
     {edge}, {bound}]
   3: a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an
     object; "he rounded the edges of the box"
   4: the attribute of urgency in tone of voice; "his voice had an
     edge to it" [syn: {edge}, {sharpness}]
   5: a slight competitive advantage; "he had an edge on the
     competition"
   6: the outside limit of an object or area or surface; a place
     farthest away from the center of something; "the edge of the
     leaf is wavy"; "she sat on the edge of the bed"; "the water's
     edge"
   v 1: advance slowly, as if by inches; "He edged towards the car"
      [syn: {edge}, {inch}]
   2: provide with a border or edge; "edge the tablecloth with
     embroidery" [syn: {border}, {edge}]
   3: lie adjacent to another or share a boundary; "Canada adjoins
     the U.S."; "England marches with Scotland" [syn: {border},
     {adjoin}, {edge}, {abut}, {march}, {butt}, {butt against},
     {butt on}]
   4: provide with an edge; "edge a blade"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top