ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edacity

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edacity-, *edacity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edacityn. ความตะกละ,ความอยากอาหาร

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edacity
   n 1: excessive desire to eat [syn: {edacity}, {esurience},
      {ravenousness}, {voracity}, {voraciousness}]
   2: extreme gluttony [syn: {edacity}, {esurience},
     {rapaciousness}, {rapacity}, {voracity}, {voraciousness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

edacity

 


  

 
edacity
 • n. ความตะกละ,ความอยากอาหาร [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
audacity, opacity, edict, edit, edits, Edita, tacit, deceit, oddity, elicit, educed, educate, acidity, educing, admit, editor, East, acid, decide, east, eats, audacity's, Eda's, Eadie's, Edita's, oddity's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top